CryptoBox 800 UHD

RVR prošetřuje objektivitu reportáže o úmrtí po očkování

| redakce | tisk | názory

Slovenský regulátor médií RVR (Rada pro vysílání a retransmisi) bude prošetřovat objektivitu reportáže o úmrtí po očkování vakcínou proti onemocnění COVID-19 od společnosti AstraZeneca.

RVR k reportáži "Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku" (Úmrtí po očkování i na Slovensku) odvysílané na televizní stanici Jednotka RTVS v pátek 12.3.2021 v rámci relace "Správy RTVS" dostala mnoho stížností diváků. RTVS v reportáži informovala o úmrtí 38leté učitelky, které byla dva týdny před smrtí aplikována vakcína od společnosti AstraZeneca.

Podle RVR si diváci stěžovali především na zkreslování informací o vlivu vakcíny na zdraví osob, protože reportáž podle jejich názoru navozuje dojem, jakoby hlavní příčinou smrti bylo právě očkování touto vakcínou. Stěžovatelé podle regulátora též namítali zkreslování už jednou odvysílaných vyjádření zesnulé učitelky, zastrašování veřejnosti a šíření paniky mezi osobami, které jsou na očkování touto vakcínou objednaní.

RVR k tomu uvedla, že bude v této záležitosti zkoumat především možné porušení § 16 ods. 3 písm. b) zákona o vysílání a retransmisi, podle kterého je vysílatel povinen zabezpečit objektivnost a nestrannost zpravodajských pořadů a politickopublicistických relací a oddělit názory a hodnotící komentáře od informací zpravodajského charakteru. RVR má 90 dní od podání stížnosti na prozkoumání dané reportáže.

"Snahou RTVS je v rámci spravodajstva zodpovedne informovať verejnosť o celospoločenských témach, akou je aj aktuálne prebiehajúca vakcinácia proti ochoreniu COVID-19. Z tohto dôvodu sa vedenie spravodajstva rozhodlo v piatok 12. marca zaradiť do Správ o 19.00 h aj reportáž o tragickej smrti 38-ročnej učiteľky, ktorá nastala dva týždne po očkovaní vakcínou AstraZeneca, a to v nadväznosti na podobné prípady z iných krajín," uvedla ve svém stanovisku RTVS.

"V reportáži sme odvysielali aj vyjadrenie hovorkyne ŠÚKL a virológa Borisa Klempu, pričom v úvode reportáže odznelo, že priama súvislosť úmrtia s očkovacou látkou nie je potvrdená. Cieľom reportáže nebolo v žiadnom prípade odrádzať verejnosť od očkovania vakcínou AstraZeneca, ktorá bola schválená Európskou liekovou agentúrou a je v súčasnosti považovaná za bezpečnú. Mrzí nás, ak spracovanie reportáže spôsobilo u niektorých divákov pochybnosti o bezpečnosti tejto vakcíny. RTVS citlivo vníma spoločenskú diskusiu a rôzne reakcie, ktoré predmetná reportáž vyvolala, a aj z tohto dôvodu vedenie RTVS požiadalo Etickú komisiu o posúdenie reportáže. Tá zasadne už počas dnešného dňa a na základe jej záverov bude vedenie RTVS situáciu ďalej riešiť," píše se ve stanovisku RTVS.

názory čtenářů