Quantcast

TV Terapie bez licence

| redakce | tisk

Provozovatel televizní stanice TV Terapie přišel v tomto týdnu o vysílací licenci. O odejmutí licence rozhodl český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání).

RRTV na svém 19. zasedání konaného 9. listopadu 2021 rozhodla o odebrání vysílací licence společnosti Ambit Media, a.s. pro program s názvem TV Terapie. Licence byla subjektu udělena 25. února 2020 k šíření programu TV Terapie prostřednictvím kabelových systémů. Důvodem k odebrání licence je skutečnost, že vysílatel nezahájil vysílání ve lhůtě nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.

Rada zároveň uložila účastníkovi řízení, společnosti Ambit Media, a.s., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou ve výši 1 tisíc českých korun.

Podle licenčních podmínek měla být stanice TV Terapie tématickým programem zaměřeným na zdraví, zdravotnictví, medicínu, lékařskou vědu, poskytování zdravotnických služeb, dostupnost péče, práva pacienta/pojištěnce, zdraví životní styl, cvičení, prevenci, moderní léčbu a samoléčbu.

Stanice měla vysílat 24 hodiny denně v češtině a vysílání mělo obsahovat aktuální publicistiku, vzdělávací a osvětové pořady, dokumenty, reality TV, populární faktuální pořady, dramatickou tvorbu a také akviziční pořady, zejména zpravodajské, publicistické, vzdělávací a dokumenty.

Reklama
Vybrané články