Quantcast

RVR: Legislativa neumožňuje zákaz šíření ruských tv stanic

| redakce | tisk

V souvislosti se současnou mezinárodní situací a hrozbami šíření dezinformací přijalo v posledních dvou dnech několik evropských zemí opatření, která mají zabránit šíření některých ruských televizních kanálů na jejich území.

Několik slovenských operátorů již také podniklo proaktivní kroky, zatímco jiní svůj postoj teprve zvažují. Problémem se intenzivně zabývá i slovenská Rada pro vysílání a retransmisi (RVR), která pečlivě zvažuje možnosti opatření na Slovensku. To je omezeno stávajícími právními předpisy. Návrh zákona o mediálních službách předložený Parlamentu by měl regulátorovi umožnit v takových případech pružněji reagovat.

Evropská směrnice o audiovizuálních mediálních službách a platný slovenský zákon o vysílání a retransmisi stanoví stejný postup v případě šíření programové služby, jejíž obsah zjevně, závažně a hrubě podněcuje k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství nebo národnosti. Tento postup umožňuje regulačnímu orgánu rozhodnout o pozastavení retranslace takové programové služby, ale toto opatření nelze uplatnit s okamžitou platností.

Rada ji může přijmout pouze v případě, že se provozovatel vysílání dopustil daného jednání nejméně dvakrát v předchozích dvanácti měsících, čemuž musí předcházet monitoring Rady zaměřený na škodlivý obsah. Po zjištění takového jednání má Rada informovat samotného provozovatele vysílání, zemi původu programové služby a Evropskou komisi o svém záměru omezit šíření programové služby na území Slovenské republiky, kteří mají společně usilovat o urovnání sporu. Pokud nedojde k dohodě do patnácti dnů, může Rada rozhodnout o omezení šíření programové služby.

RVR uvádí, že chápe operátory, kteří při možné úpravě programové nabídky zvažují argument zachování plurality informací. Nicméně je nutné upozornit na fakt, že ruský telekomunikační úřad ve čtvrtek nařídil místním médiím zveřejňovat v souvislosti se situací na Ukrajině pouze informace z oficiálních ruských zdrojů.

Reklama
Vybrané články