Quantcast

Marek Wollner odchází z České televize

| redakce | tisk

Marek Wollner odchází z České televize. Tento krok je výsledkem vzájemné dohody, náročné pro obě strany. Česká televize považuje Marka Wollnera za jednoho z nejlepších novinářů v zemi, který za 17 let svého působení v redakci Zpravodajství odvedl mimořádnou práci v oblasti investigativní žurnalistiky.

"Především díky němu se Reportéři ČT stali respektovaným pořadem, který mnohokrát prokázal, že dokáže otevírat nová témata a rozkrývat i velmi složité a závažné celospolečenské kauzy," konstatuje ČT.

"Náročnosti příprav takového pořadu odpovídají i nároky kladené na jeho autory. V tomto ohledu může Česká televize rozumět tomu, že při práci na pořadu vznikají přirozeně také vypjaté situace. Je povinností České televize vytvářet pro všechny své zaměstnance takové prostředí, které je důstojné a ve kterém se cítí dobře. Jakkoli nic nenaznačuje tomu, že by došlo ze strany Marka Wollnera k jednání, jež by neslo znaky trestného činu, vnímají v tuto chvíli obě strany ukončení spolupráce jako krok, který napomůže stabilizovat situaci v redakci a zastaví poškozování dobrého jména ČT," uvedla ČT.

Marek Wollner (foto: Česká televize)
▲ Marek Wollner (foto: Česká televize)

"Investigativní i aktuální publicistice se Česká televize bude s maximálním úsilím věnovat i dál a naváže na to nejlepší, co Marek v redakcích Reportérů, Černých ovcích nebo v pořadu Bilance vytvořil," dodala ČT.

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články