Quantcast

ČTÚ uspořádal workshop k tendru na DAB sítě

| redakce | tisk

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) uspořádal workshop, na kterém s dotčenými subjekty diskutoval o podmínkách výběrového řízení, jehož cílem je přidělit zájemcům rádiové kmitočty v pásmu 174-230 MHz pro zajištění 2 celoplošných a 27 regionálních vysílacích sítí DAB+.

Workshop proběhl poté, co nový předseda Marek Ebert z důvodu vyšší transparentnosti stáhl návrh vyhlášení výběrového řízení z veřejné konzultace a rozhodl o uspořádání workshopu. Návrh podmínek výběrového řízení bude následně zveřejněn k nové konzultaci.

Za hojné účasti se na workshopu diskutovalo například o finančních aspektech, překrytí vysílacích sítí ze zahraničí či dalších praktických otázkách. Zájem o DAB+ opětovně deklarovala i řada menších hráčů. Panovala všeobecná shoda o potřebě dokončení procesu v co nejkratší době tak, aby se stávající časově omezené vysílání mohlo transformovat do trvalého a stabilního vysílání.

Výběrové řízení a následné udělení kmitočtů bude završením dlouhodobého procesu příprav. Po regionální konferenci v Ženevě RRC-06, která přijala Dohodu Ženeva 2006, byly koordinovány nové kmitočtové plány.

Koordinační jednání ohledně III. pásma byla v ČR dokončena v květnu 2022 a Úřad tak mohl přistoupit k národnímu plánování způsobu využití. V dubnu 2022 uspořádal Úřad kulatý stůl, kde byly za účasti dotčených subjektů diskutovány principy, podmínky, možnosti i požadavky na využití dotčeného kmitočtového pásma.

zdroj: ČTÚ

Reklama
Vybrané články