Quantcast
Konference Radiokomunikace

Ředitel programu ČT Milan Fridrich byl zvolen do Televizního výboru EBU

| redakce | tisk

Ředitel programu České televize Milan Fridrich byl na summitu ve Varšavě zvolen členem Televizního výboru Evropské vysílací unie (TV Committee EBU). Fridrich byl stejně jako ostatních dvanáct členů výboru zvolen na dvouleté funkční období.

Televizní výbor EBU je orgánem, který plánuje a dohlíží na společné projekty evropských televizí a určuje strategické cíle v mediálním světě. V jeho gesci je také správa největší světové hudební soutěže Eurovision Song Contest a kontrola televizního rozvojového fondu. Členským zemím EBU pomáhá stanovovat standardy veřejné služby a iniciuje a monitoruje systém evropských koprodukcí napříč žánry. Členové výboru se schází čtyřikrát ročně a nadto online k aktuálním tématům. Od roku 2013 rovněž pořádá společné setkání s Digitálním a Rozhlasovým výborem EBU.

Milan Fridrich (foto: Česká televize)
▲ Milan Fridrich (foto: Česká televize)

Jsem rád, že se mohu zapojit do evropské diskuse o směřování a principech kvalitní a profesionální veřejné služby. Televize i veřejná služba čelí mnoha výzvám, doslova mediální revoluci, změnám chování diváků a rostoucí konkurenci. V Evropě její vliv neslábne, ale je hodně věcí, které je třeba udělat, aby měla budoucnost a nacházela si nové diváky v nastupujících generacích. V tom televizní výbor může zásadně pomoct,“ říká ředitel programu České televize Milan Fridrich.

Milan Fridrich v minulosti v Televizním výboru již zasedal. V letech 2015 - 2019 byl jeho místopředsedou. V EBU není jediným zástupcem, Česká televize má v unii silné zastoupení. V nejvyšším vedení, v pozici viceprezidenta Evropské vysílací unie, působí již druhé funkční období generální ředitel České televize Petr Dvořák, který je rovněž členem personální komise. Ve finanční komisi zasedá finanční ředitel David Břinčil, ve zpravodajské pak zástupce šéfredaktora pro řízení pořadů a projektů Martin Řezníček. Členem sportovní komise je vedoucí zahraničních operací ČT sport Vladimír Drbohlav.

Milan Fridrich je ředitelem programu České televize od roku 2011. Dříve působil v ČT jako šéfeditor zpravodajského programu ČT24, ředitel zpravodajství a sportu (2007 - 2010) a výkonný ředitel Nových médií (2010 - 2011).

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články