Quantcast

Petr Albrecht novým šéfem TS ČT Brno

| redakce | tisk

Vedení brněnského televizního studia České televize se od začátku listopadu ujme Petr Albrecht. Návrh na jmenování nového ředitele dnes schválila Rada ČT.

Vizí dosavadního vedoucího regionální zpravodajské redakce je posílení produkce brněnského studia, podpora kultury a náboženských témat nebo rozvoj tvorby pro děti a smyslově postižené diváky. Cílem čtyřletého mandátu je také sloučení dvou provozních budov studia. Vítěz vzešel z otevřeného výběrového řízení.

Televizní studio Brno vnímám jako dobře řízenou a dobře fungující součást veřejnoprávní České televize. Na tomto základu chci stavět. Mým záměrem není měnit celý systém, ale soustředit se na detaily, upravovat směr i formu a hledat neobjevená místa,“ říká nastupující ředitel TS Brno Petr Albrecht a dodává: „Projekt rozvoje brněnského televizního studia předkládám po pečlivém prostudování a v souladu se závěry vítězné koncepce generálního ředitele České televize Jana Součka.“

Petr Albrecht (foto: Česká televize)
▲ Petr Albrecht (foto: Česká televize)

K posílení role brněnského televizního studia nemá dojít jen ve výrobě a vývoji pořadů, ale také v sekci mediálního partnerství nebo částečné decentralizaci provozních útvarů. Klíčovým bodem zůstává využívání moderních technologií při práci, neustálý kontakt s divákem nebo výraznější otisk brněnské redakce na zpravodajské ČT24.

Petr Albrecht pracuje v České televizi od roku 2009, dosud zastával pozici vedoucího redakce zpravodajství TS Brno. Souběžně s tím se věnuje pedagogické činnosti, kdy vede kurzy o televizní žurnalistice na Masarykově Univerzitě. Svou kariéru začínal v Lidových novinách, vystudoval marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a mediální studia a žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci.

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články