Quantcast

ČAEK vstupuje do desátého roku činnosti

| redakce | tisk

Hlavními otázkami roku 2008 budou reforma
předpisového rámce elektronických komunikací
a nová Směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Česká asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK) byla založena v Praze právě před devíti roky, 18. prosince 1998. Do desátého roku svého trvání asociace vstupuje s optimistickým očekáváním dalšího rozvoje elektronických komunikací a posilování informačních a komunikačních systémů v České republice.

ČAEK bude v roce 2008 věnovat hlavní pozornost reformě předpisového rámce elektronických komunikací Evropských společenství v podmínkách České republiky a transpozici nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady o audiovizuálních mediálních službách. Podle názoru ČAEK by se na příkladu dobrého zvládnutí těchto úloh měla prokázat připravenost ČR na předsednictví Rady EU v první polovině 2009 v těchto oblastech.

ČAEK je nadále připravena spolupracovat se všemi subjekty, s nimiž ji pojí společné zájmy, za předpokladu plného respektování pravidel hospodářské soutěže a svobodného podnikání bez nesmyslných a neadekvátních zásahů zvenčí.

ČAEK děkuje všem svým partnerům za spolupráci a přeje jim úspěšný rok 2008.

zdroj: PR ČAEK

Reklama
Vybrané články