Quantcast

Maneto - moje satelitní souprava


foto

8 LNB na ľavej parabole E-85 Maximum

foto

Všetky paraboly sú prepojené cez dva prepínače DiSEqC EMP S81PCP-W2 a jeden DiSEqC S21PCNopt-W1 (jeden vstup do EMP ešte v rezerve)

foto

Koaxiály su vedené v novodurovej trubke v múriku

foto

Pod pravou parabolou E-85 je upevnená testovacia 60 cm (12,5°W).

foto

Parabola E-85 Maximum na ľavej strane loggie na pozície (31,5°E, 23,5°E, 19,2°E, 13°E, 9°E, 4,8°E, 0,8°-1°W, 4°-5°W)

foto

Anténa DVB-T (57k, 52k)

foto

6 LNB na pravej parabole E-85

foto

Častočne v loggii na ľavej strane ukrytá 80 cm parabola (30°W)

foto

Parabola E-85 na pravej strane loggie na pozície (53°E, 42°E, 39°E, 28,5° - 28,2°E, testovacie LNB na 23,5°E, 16°E)Autor fotogalerie: Maneto