Quantcast

Polsko má již plán digitalizace

| redakce | tisk

Na webových stránkách ministerstva infrastruktury byl zveřejněn plán digitalizace televizního vysílání, který byl připraven v rámci jednání Meziresortního týmu pro digitální televizi a rozhlas, který tvoří: předseda UKE, předseda KRRiT, generální ředitel Ministerstva kultury a národního dědictví a tajemník ministerstva pro infrastrukturu zodpovědný za telekomunikace.

Navrhovaná strategie pokrývá otázky vztahující se k procesu přechodu z analogového na digitální pozemní televizní vysílání. Upozorňuje na výhody digitálního TV vysílání a výhody pro spotřebitele (větší nabídka programů, lepší kvalita příjmu, využívání doplňkových služeb).

Procesu digitalizace pozemního televizního vysílání bude v Polsku zahájen dne 30. září 2009 a poslední analogový TV signál bude vypnut 31. července 2013.

Shrnutí:

1) V Polsku se bude provádět v rámci digitální televize standardu DVB-T v H.264/AVC (MPEG-4)

2) Zahájení digitálního vysílání a vypínání analogového vysílání budou postupně probíhat v souladu s harmonogramem. První digitální multiplex bude spuštěn v září 2009, přechod bude dokončen 31. července 2013

3) Bude vytvořena digitální DVB-S platforma, která bude nabízet bezplatný nebo za nízký poplatek přístup k základním digitálním TV programům

4) Využití uvolněných kmitočtů po odpojení analogových vysílačů pro rozšíření SD programů a spuštění stanic ve vysokém rozlišení

5) Zavedení finanční pomoci pro nejchudší sociální skupiny.

6) Celostátní informační a vzdělávací kampaň o výhodách procesu digitalizace a technické aspekty, jak se připravit na příjem digitálního TV signálu.

zdroj: satkurier.pl

Reklama
Vybrané články