Quantcast

ČTÚ ověří rušení digitální TV provozem sítě LTE

| redakce | tisk

Český telekomunikační úřad rozhodl o realizaci experimentu pro ověření dopadu budoucího provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálu zemského televizního digitálního vysílání. Jak ČTÚ informoval již v rámci přípravy podmínek vývěrového řízení (aukce) volných kmitočtů, cílem experimentu je ověřit jak postupy při zjišťování konkrétních příčin případného rušení příjmu, tak postupy, které budou rušení lokalizovat.

Na základě zkušeností ČTÚ s obdobnými problémy rušení televizního příjmu signály BTS systémů CDMA a GSM, lze očekávat, že naprostá většina případů rušení bude způsobena malou odolností televizních přijímacích zařízení proti silnějšímu signálu základnových stanic mobilní širokopásmové sítě LTE v pásmu 791 MHz - 862 MHz.

Úřad proto nabízí účast v připravovaném experimentu všem potenciálním zájemcům o využívání kmitočtů pro provozování sítí LTE. Zájemci se mohou přihlásit do 14.9.2012 na adresu Český telekomunikační úřad, odbor státní kontroly elektronických komunikací, Sokolovská 219, PP 02, 225 02 Praha 025.

Základní informace o experimentu včetně technických a administrativních podmínek jsou od dnešního dne k dispozici na www.ctu.cz. Další podrobnosti (např. lokality pro experiment a přesnější časové údaje) budou s účastníky experimentu dohodnuty následovně.

Reklama
Vybrané články