CryptoBox 800 UHD

Ukrajinská verze Euronews ve finančních problémech

| redakce | tisk

Ukrajinská redakce kanálu Euronews v Lyonu (Francie) má finanční problémy. Rozpočet Ukrajiny je příliš nízký pro fungování projektu a vedle toho má dluh ve výši 30,5 milionů hřiven a je málo pravděpodobné, že dluh bude do konce roku 2012 zaplacen.

To může vést až k pozastavení projektu ukrajinské verze Euronews.

Připomeňme, že podle dohody Národní Televizní společnosti Ukrajiny (NTKU) a Euronews, ukrajinská strana je povinna zaplatit členský poplatek za každý rok a licenci. Koncesionářské poplatky mohou být použity na pokrytí nákladů spojených s prací ukrajinské redakce v Lyonu, produkci obsahu a satelitní vysílání. V loňském roce Ukrajina poplatky zaplatila ale letos již nikoliv. Dluh může přejít do roku 2013.

Na posledním zasedání kabinetu ministrů Ukrajiny byla odsouhlasena pouze částka 112 tisíc eur za členství. Podle Kommersant byla druhá část platby ve výši cca 20 milionů hřiven a do konce roku je zapotřebí zaplatit 30,5 milionů hřiven.

Zástupce ukrajinské verze Euronews zcela popírá existenci dluhu a říká, že existuje platební plán a všechny poplatky budou do konce roku uhrazeny.

euronews je panevropský zpravodajský kanál založený v roce 1993 v Lyonu (Francie) V současné době jsou pořady euronews vysílány v 6 jazycích, včetně ukrajinského. V roce 2009 NTKU a euronews se dohodly na výrobě 15 minutového zpravodajského pořadu pro diváky na Ukrajině. Smlouva na plnou verzi Euronews byla podepsána 21.10.2010.

Ukrajinské Euronews mělo být ziskové po roce provozu. Projekt je stále ztrátový a musí být finančně podpořen.

zdroj: satkurier.pl