CryptoBox 800 UHD

Šírenie signálu TA3 cez satelit

| redakce | tiskobrázek k článku: Šírenie signálu TA3 cez satelit

Telenor Slovakia pripravuje zmenu technických parametrov multiplexu, v ktorom je prenášaný aj program stanice TA3. V súvislosti s tým sa zmení aj doterajší spôsob vysielania. Zníži sa celkový tok prenášaný multiplexom a aj celkový vyžiarený výkon z uplinkovej stanice. Signál bude prijímaný v ďalšej uplinkovej stanici v Nórsku (Nittedal) a opätovne vkladaný do multiplexu na satelite Thor III. Tým sa dosiahne pokrytie územia Slovenska signálom s dostatočne vysokou intenzitou. Celková bitová rýchlosť alokovaná pre program stanice TA3 zostane zachovaná. Pre kvalitný príjem signálu zo satelitu Thor III bude preto potrebné zmeniť nastavenia všetkých prijímacích zariadení, určených pre príjem TA3 zo satelitu Intelsat 707.

Termín zmien parametrov je 1.4.2004. Zmena nastane o polnoci (stredoeurópskeho času - CET) z 31.3.2004 na 1.4.2004.

Do 1.4.2004 beží vysielanie TA3 aj na satelite Intelsat 707, aj satelite na Thor III. Počnúc týmto termínom nebude možné prijímať signál TA3 zo satelitu Intelsat 707.

Preladenie digitálnych prijímačov je potrebné zrealizovať v termíne do 1.4.2004. Satelitná pozícia ostáva identická. Je potrebné skontrolovať parametre používaných LNB na prijímacích staniciach, prípadne ich nahradiť inými, schopnými prijímať pásmo nad 12 GHz.

TECHNICKÉ PARAMETRE PRE SATELITNÝ PRÍJEM TA3

Distribučný satelit THOR 3
Orbitálna pozícia 0,8° West
Transpondér 36
EIRP pre oblasť Slovenska lepšie ako 50 dBW
Frekvencia (downlink) 12 399 GHz
Polarizácia (downlink) lineárna, horizontálna
Symbolová rýchlosť 28000 MS/s
FEC 7/8
Prenosový formát MPEG-2/DVB
Kódovanie Bez kódovania
TV formát PAL, 625 riadkov
Audio formát Stereo

Obsadenie multiplexu:

SID: 1108
V-PID: 518
A-PID: 664
FTA: TV

(z TZ TA3)