CryptoBox 800 UHD

Express AM7 napraví chyby Express AM1

| redakce | tisk

Na satelitu Express AM7, který na pozici 40°E nahradí družici Express AM1, je již pronajato 60 procent přenosové kapacity. Na 40°E v současné době nepracuje žádný satelit - dne 10. srpna byl ukončen provoz Express AM1 na této pozici.

Dne 12. srpna 2013 byl zahájen program pro přesun satelitu Express AM1 na satelitní hřbitov, který se nachází o 300 km výše nad geostacionární dráhou. Express AM1 na základě objednávky RSCC dodala společnost ISS Reshetnev. Kosmický aparát byl vynesen 30. října 2004 a do provozu byl uveden 1.2.2005. Satelit pracoval v normálním režimu 5 let a 3 měsíce. Dne 23.4.2010 došlo k úplnému selhání systému převodu a ovládání korekce pohonného systému, což znemožnilo korekce pozici satelitu. Později 12.10.2011 došlo k úplnému selhání zařízení Solar a od té doby byl provoz satelitu bez garance.

V červenci 2012 Vnesheconombank a FGUP podepsali kontrakt na úvěr pro financování projektu Express AM7 za 124,6 milionů eur. Celkové náklady projektu na výstavbu, zahájení a provozu kosmického aparátu dosáhly 8,3 miliardy rublů.

Express AM7 zhotovuje a dodá evropská společnost EADS Astrium na bázi platformy Eurostar E3000. Kosmická loď bude zahrnovat 30 transpondérů v C pásmu, 48 v Ku a dva v L pásmu. Družice bude pokrývat Rusko a ostatní země SNS v různých frekvenčních pásmech. Satelit bude využíván pro digitální vysílání, multimédia a vysokorychlostní internet. Část kapacity družice bude použita pro mezinárodní projekty v Africe, Indii a jižní Asii.

Výstavba Express AM7 je součástí federálního kosmického programu Ruska pro období let 2006 a 2015.

zdroj: tdaily.ru