Quantcast

Frekvencie po Rádiu VIVA pridelila Rada CORPORATE LEGAL

| redakce | tisk

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dňa 3. 12. 2013 rozhodla o pridelení frekvencií, na ktorých dnes vysiela Rádio VIVA, spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o.

Frekvencie Rada v marci 2012 zaradila do výberového konania na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií z dôvodu, že platnosť licencie č. R/70, na základe ktorej vysiela Rádio VIVA, sa končí 21. 12. 2013 a zo zákona ju nie je možné predĺžiť.

Rada pri svojom rozhodovaní vychádzala z rozsudku Najvyššieho súdu SR, prihliadla na všetky okolnosti veľmi zložitej situácie, ako aj na to, že platnosť súčasnej licencie sa skončí v decembri 2013,“ povedal predseda Rady Miloš Mistrík.

Po vyhodnotení všetkých podkladov sa Rada rozhodla pre uchádzača, u ktorého je najväčší predpoklad efektívneho využívania pridelených frekvencií, a to ako z programového, tak aj ekonomického hľadiska.

zdroj: RVR

Reklama
Vybrané články