Quantcast

Odborníci diskutovali o krokoch po digitalizácii kín

| redakce | tisk

V bratislavskom Pisztoryho paláci sa skončilo v poradí už tretie dvojdňové stretnutie kinárov Quo Vadis Cinema III., ktoré zorganizovala mediálna spoločnosť Film Europe s podporou Audiovizuálneho fondu. Konferencia „Digitalizovali sme a čo ďalej?“ reflektovala témy, ktoré sú dôležité pre prežitie a rozvoj jednosálových kín na Slovensku.

Dominovali témy úspešného dokončenia digitalizácie jednosálových kín, ale aj ich ďalšieho smerovania, komunikácie s ich divákmi, výstavby programu a ďalšie podtémy.

Problematika digitalizácie kín a s ňou súvisiace vzdelávanie je ešte stále aktuálnou témou, ktorá mnohokrát predstavuje existenčný problém a dilemu malých jednosálových kín. Účastníkom podujatia stratégiu digitalizácie na obdobie 2013 - 2014 prezentovali a vyhodnotili riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák, riaditeľ MEDIA Desk Slovensko Vladimír Štric a za distribútorov prezident Film Europe Media Company Ivan Hronec.

Odborníci diskutovali o krokoch po digitalizácii kín
▲ Odborníci diskutovali o krokoch po digitalizácii kín

Podarilo sa nám zvrátiť trend ohrozenia jednosálových kín. Podarilo sa nám operatívne vyriešiť otázku digitalizácie jednosálových kín, vďaka spolupráci s Film Europe zrealizovať prieskum o stave jednosálových kín na Slovenku a zistiť ich aktuálne problémy a zároveň pokryť finančnými prostriedkami potreby digitalizácie týchto kín. Celkovo bolo na digitalizáciu vynaložených 1,8 mil. eur, pričom bolo zdigitalizovaných 67 kín, z toho 58 jednosálových a 9 viacsálových,“ zhrnul riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák, chairman sekcie Digitalizácia a vzdelávanie.

Za mnohých kinárov, ktorým sa úspešne podarilo ich kino digitalizovať, sa so skúsenosťami podelil Rastislav Marko, vedúci Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie Mestského úradu v Banskej Štiavnici: „Vďaka projektu Quo Vadis Cinema sa nám podarilo nájsť partnerov a spôsob financovania na záchranu kina v Banskej Štiavnici. Okrem dotácie sme získali pôžičku z Audiovizuálneho fondu a spoločne s príspevkom mesta sme dokázali to, že „nové“ kino Akademik otvoríme verejnosti 19.12.2013 ako súčasť celoročných aktivít, ktorými si pripomíname 20. výročie zápisu Banskej Štiavnice do svetového dedičstva UNESCO.“

Na konferencii Quo Vadis Cinema III. odzneli aj prezentácie jednosálových kín z pohľadov viacerých profesií, ktoré s touto oblasťou podnikania a verejnej služby súvisia. Účastníci tak mohli porovnať názory dramaturgov a programových riaditeľov, vedúcich mestských a obecných kín, technických a obchodných manažérov, riaditeľov a distribútorov. Vytvorilo sa tak fórum, ktoré naplnilo informačný a vzdelávací potenciál špecifického odboru. Slovenskí a českí kinári tak mali možnosť porovnať svoje stratégie a úspešné projekty.

Na margo Quo Vadis Cinema Ivan Hronec, prezident Film Europe Media Company, ktorý predsedal sekcii Kamenné kiná v Čechách, povedal: „Naša spoločnosť prináša do kín kvalitnú európsku tvorbu. Ale zvyšovanie kvality kín neznamená len dobrú tvorbu programu. Preto sme v spojení s relevantnými organizáciami boli takmer povinní vytvoriť zázemie, ktoré dáva priestor kompetentným ľuďom prediskutovať svoje problémy a najmä v budúcnosti naďalej prinášať to najlepšie z audiovizuálneho umenia.“

Nemenej dôležitou témou konferencie bola aj v mnohých kinách zrealizovaná digitalizácia z pohľadu zástupcov technologických firiem. Tí prezentovali nadstavbové riešenia, ktoré predstavujú ďalší krok k skvalitňovaniu služieb pre divákov. Kinári sa tak oboznámili so vstupenkovými rezervačnými systémami a novými formami komunikácie s divákmi a nízkonákladovými riešeniami prehrávania DCP nosičov pre kiná, ktoré digitalizáciou v štandarde DCI ešte neprešli.

zdroj: Film Europe

Reklama
Vybrané články