Quantcast
Konference Radiokomunikace

Další pokuty pro Active TV

| redakce | tisk

Český regulátor médií RRTV na svém posledním zasedání konaném 24.3.2015 vyměřil společnosti TV CZ, s.r.o., provozovateli české interaktivní stanice Active TV několik dalších pokut.

První pokutu ve výši 500 tisíc Kč udělil regulátor za vysílání teleshoppingového bloku na erotickou zpoplatněnou službu dne 19. května 2014 od 5:00 do 5:00 hodin na programu Active TV. Blok obsahoval sexuální praktiky, zobrazené zcela otevřeně a samoúčelně, bez vřazení do širšího kontextu, pouze jako stimul sexuálního pudu, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že tento audiovizuální obsah byl zařazen do vysílání bezprostředně před 6. hodinou ranní, kdy se již předpokládá, že televizi sledují děti a kdy některé televizní programy orientují své vysílání zejména na dětské diváky nejnižší věkové kategorie. Teleshoppingový blok má svým explicitně sexuálním obsahem potenciál vážně narušit zejména psychický a mravní vývoj dětí, neboť u nich může způsobit vážné narušení jejich přirozeného sexuálního vývoje, vedoucí až k jeho patologizaci. Vedle pokuty má Active TV také uhradit náklady řízení ve výši 1 tisíc Kč.

Pokuta ve výši 300 tisíc Kč udělila RRTV provozovateli Active TV za teleshoppingový blok EZO.TV nde 9.11.2014 ve 12:00 hodin, který předkládal tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž podporoval chování ohrožující zdraví, přičemž někteří diváci si zjištění a rady protagonistky mohli vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. Active TV má rovněž uhradit 1 tisíc kč za náklady řízení.

Třetí pokutu ve výši 50 tisíc Kč vyměřil regulátor za šíření teleshoppingového bloku uvozeného znělkou kvíz dne 15.5.2014 v 6:45 hodin a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byl uveden nepravdivý údaj, neboť jako správná odpověď bylo uvedeno a uznáno slovo "papagáj", ačkoli v podmínkách soutěže deklarovaných na internetových stránkách http://www.calltv.com/kviz/, na které je odkazováno ve vysílání teleshoppingového bloku, má být za správnou uznána “pouze ta odpověď, která je v souladu s českým jazykem a pravopisem. Ve hrách, kde je správnou odpovědí město, zvíře atd. se uznává za správnou odpověď pouze český tvar daného slova.“ Slovo papagáj, které bylo ve vysílání předmětného teleshoppingového bloku uznáno jako správná odpověď, není českým slovem ani slovem podle českého pravopisu. Provozovatel má též uhradit 1 tisíc Kč za náklady řízení.

RRTV též udělila pokutu provozovateli Active TV ve výši 200 tisíc Kč za nedodání záznamu vysílání Active TV ze dne 21.1.2014 v časovém úseku od 16:00 do 23:00 hodin. Zároveň má uhradit 1.000 Kč za náklady řízení.

Active TV byly na posledním zasedání vyměřeny pokuty v celkové výši 1 milion 50 tisíc Kč a poplatek 4 tisíce Kč za náklady řízení.

Na stejném zasedání RRTV vzala na vědomí oznámení Czech Digital Group (CDG) o vyřazení Active TV z celoplošné distribuce DVB-T multiplexu 3.

Reklama
Vybrané články