Quantcast

Milionová pokuta UPC za nesplnění informační povinnosti platí

| redakce | tisk

Městský soud v Praze v řízení sp. zn. 5A 78/2013 zamítl žalobu společnosti UPC proti pravomocnému rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ, jímž byla potvrzena pokuta jeden milion korun za nesplnění informační povinnosti podle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích.

UPC v květnu 2012 zvýšilo cenu za používání modemu, začalo požadovat platbu za využití set-top-boxu a dále zdražilo měsíční cenu za poskytování internetu, aniž by účastníky informovalo o jejich právu ukončit smlouvu bez sankce ke dni nabytí účinnosti této změny.

Operátor se v žalobě bránil argumentací, že nejde o zhoršení postavení účastníka, pokud ten (při zachování poměru cena/výkon) dostává několikrát vyšší rychlost připojení za mnohem nižší cenu. Podle rozsudku tato argumentace neobstojí. Nelze totiž automaticky předpokládat, že všichni zákazníci preferují rychlost připojení nad jeho cenou, a tedy obhajovat jednostranné zvýšení ceny s poukazem na případný nárůst rychlosti.

Produkt UPC Fiber Power 10 byl změněn na UPC Fiber Power 30 s tím, že spolu se zvýšením rychlosti připojení se zvýšila i jeho měsíční cena ze 445 Kč na 499 Kč.U produktu UPC Fiber Power 120 se zvýšila pouze jeho měsíční cena, a to ze 749 na 799 korun. Soud uzavřel, že tyto změny smluvních podmínek - podstatných náležitostí smlouvy (tj. zejména zvýšení ceny), prokazatelně vedou ke zhoršení postavení účastníků. V takovém případě bylo UPC povinno nejméně 1 měsíc před účinností těchto změn mimo jiné informovat účastníky o jejich právu bez sankce ukončit smlouvu, což ale neučinilo.

Přiměřená je podle soudu rovněž výše pokuty. Za spáchání předmětného správního deliktu bylo podle zákona možno uložit pokutu do výše 10 mil. Kč. Pokud ČTÚ uložil UPC pokutu ve výši milion korun, jednal v mezích zákona. Při stanovení výše ukládané pokuty byla zohledněna zejména závažnost deliktu, délka trvání protiprávního jednání a počet účastníků dotčených jednostrannou změnou smluvních podmínek ze strany operátora.

zdroj: ČTÚ

Reklama
Vybrané články