CryptoBox 800 UHD

Televize Ťuki vysílala bez licence, provozovatel dostal pokutu

| redakce | tisk

Nový dětský kanál Ťuki TV vysílal zpočátku bez udělené licence. Rozhodl o tom slovenský regulátor médií RVR (Rada pro vysílání a retransmisi) na svém posledním zasedání.

Společnosti MAC TV, provozovateli stanice Ťuki TV se proto RVR rozhodla udělit pokutu ve výši 2 tisíce eur za to, že ve dnech 3. až 5.6. a 8.6.2015 vysílal program Ťuki TV bez udělené licence.

Ťuki TV je placený dětský kanál slovenské komerční skupiny JOJ vytvořený exkluzivně pro sítě společnosti Slovak Telekom (ST). Stanice vysílá pohádky a seriály pro děti ve slovenském jazyce.

RVR udělil MAC TV další pokuty - sankci 5 tisíc eur za překročení povolených přerušení programu reklamou na stanici JOJ. RVR zjistila, že dne 28.3.2015 provozovatel 5x přerušil program "V pätici po opici" s délkou 140 minut a 28 sekund včetně reklamních přerušení a zároveň 2x přerušil zařazením reklamy první a třetí 30ti minutový časový úsek programu.

Pokutu ve stejné výši vyměřil regulátor společnosti MAC TV také za porušení § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených přerušení programu reklamou) a § 34 ods. 1 ZVR (zřetelné oddělení reklamy, rozeznatelnost a nezaměnitelnost reklamy od jiných pořadů) ke kterému došlo 13.4.2015 a to tím, že 2x přerušil zařazením reklamy třetí 30ti minutový časový úsek programu "Rodinka na výlete" a tím, že opakovaně odvysílal komunikáty informující o službě "divano" bez jejich zřetelného oddělené na začátku, resp. konci tak, aby nebyly zaměnitelné s jinými jejími složkami.

Další pokutu udělil regulátor také společnostmi MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. (TV Markíza) ve výši 4 tisíce eur za porušení § 34 ods. 1 ZVR a to tím, že dne 30.3.2015 odvysílal upoutávky na pořady "Kredenc" a "Chart Show" dne 6.4.2015 upoutávky na program "Need for Speed" bez toho, aby byly na začátku zřetelně oddělené od jiných částí programové služby tak, aby nebyly zaměnitelné s jinými jejími službami.