Quantcast

WRC 15: Co s pásmem 700 MHz? Pro internet nebo televizi?

| redakce | tisk

V Ženevě (Švýcarsko) se koná World Radiocommunication Conferences 2015 (WRC-15). Jde o mezinárodní konferenci věnovanou radiokomunikacím a probíhá od 2. do 27. listopadu 2015.

Jde o velmi důležité setkání, protože bude - krom jiného - rozhodnuto o přidělené dodatečných kmitočtů pro uspokojení poptávky po širokopásmových mobilních komunikací - zda druhá digitální dividenta (pásmo 700 MHz) bude přiděleno mobilnímu internetu nebo digitální pozemní televizi.

World Radiocommunication Conferences je setkání Správy komunikací (vlád a regulátorů), obchodních a profesních organizací z celého světa, které se koná každé čtyři roky již 110 let. Na WRC jsou diskutovány ustanovení nařízení týkající se využití radiového kmitočtového spektra a geostacionárních a nestacionárních družic. Eventuální změny v řádu budou provedeny na základě rezoluce Rady ITU, který bere v úvahu doporučení navržené na předchozích světových radiokomunikačních konferencích.

Na WRC bude řešena řada klíčových otázek týkající se radiokomunikací:

• mobilní širokopásmové připojení - přidělení další části spektra, aby uspokojila poptávku po širokopásmové mobilní komunikaci
• komunikace v krizových situacích a přírodních katastrofách - přidělení kmitočtů pro pokročilé civilní ochrany a zmírňování následků katastrof
• bezpilotní letadla a bezdrátové systémy
• kmitočty pro globální sledování letu pro civilní letectví
• rozsáhlé systémy námořní komunikace
• změny předpisů týkající se přídělu rádiových kmitočtů
• debata o všech záležitostech týkající se světové radiokomunikace
• satelitní systémy - přidělení kmitočtů pro širokopásmové satelitní systémy, zlepšení koordinace postupů s cílem zefektivnění využívání spektra a satelitních pozic.

Ženevská konference přilákala více než 37 tisíc účastníků.

zdroj: satkurier.pl

Reklama
Vybrané články