Quantcast

EK: 700 MHz pásmo na mobilní internet nejpozději od roku 2020

| redakce | tisk

Evropská komise (EK) předložila dnes 2.2.2016 návrh na koordinaci pásma 700 MHz (tj. druhé digitální dividendy, kmitočty v rozsahu 694 - 790 MHz) na potřeby mobilních služeb. Podle ní tento krok zlepší přístup k internetu pro všechny Evropany a přispěje k rozvoji přeshraničních služeb.

Rádiové kmitočty neznají mezí, aby se zabránilo rušení a na celém kontinentu zajištění fungování inovativních služeb, jako jsou inteligentní automobily a dálková zdravotní péče, využívání rádiového spektra bude koordinováno na úrovni EU. Evropská unie musí rovněž uspokojit rostoucí poptávku po mobilních širokopásmových službách. Do roku 2020 přenos dat v mobilních sítích vzroste téměř osminásobně.

V rámci své strategie na vytvoření jednotného digitálního trhu Komise navrhuje vyvážený, dlouhodobý přístup k využívání pásma ultravysokých frekvencí (UHF) v pásmu 470 až 790 MHz. V současné době se využívá především pro televizní vysílání. Návrh počítá, že do roku 2020 se rozšíří kmitočtové pásmo pro potřeby mobilních služeb o 700 MHz.

Pásmo 700 MHz je ideální pro poskytování vysoké kvality služeb přístupu na internet bez ohledu na místo uživatelů - ať už ve velkém městě, ve venkovských oblastech nebo na dálnici. Pásmo kmitočtů pod 700 MHz (470 až 694 MHz) bude nadále k dispozici v první řadě pro účely audiovizuálních služeb.

Tento přístup poskytne Evropanům přístup ke kreativnímu obsahu na stále populárnějších tabletech a smartphonech, jakož i prostřednictvím tradičních televizních služeb. Návrh je rovněž v souladu s nejnovějšími mezinárodními dohodami o využití pásma UHF, včetně pásma 700 MHz.

Návrh obsahuje dva hlavní prvky:
pásmo 700 MHz - společný harmonogram do faktického otevření tohoto pásma pro potřeby mobilních širokopásmových služeb v souladu s harmonizovanými technickými podmínkami a opatřeními pro koordinaci této změny
pásmo pod 700 MHz - v dlouhodobém horizontu je prioritou poskytování audiovizuálních mediálních služeb pro masové publikum

Komise navrhuje, aby pásmo 700 MHz bylo přiděleno pro potřeby mobilních širokopásmových služeb ve všech zemích EU do 30.6.2020. Termín se shoduje se zavedením technologie 5G, která je naplánována na rok 2020. Aby byla dodržena lhůta, budou mít členské státy čas na přijmutí a zveřejnění vnitrostátních plánů týkající se pokrytí a uvolnění pásma do 30.6.2017. Do konce roku 2017 budou muset také uzavřít dohodu o přeshraniční spolupráci.

Dva členské státy Francie a Německo již povolily využití pásma 700 MHz pro mobilní služby. Navíc členské země Dánsko, Finsko, Švédsko, Velké Británie během několika let předloží plány pro změny využití 700 MHz.

Komise doufá, že návrh bude rychle schválen Evropským parlamentem a členskými státy, které zajistí organizované a včasné uvolnění pásma.

zdroj: satkurier.pl

Reklama
Vybrané články