Quantcast

Dva nové vysílače šíří program TV Prima

| redakce | tiskobrázek k článku: Dva nové vysílače šíří program TV Prima

Vysílač Odry k.22/5 W ERP
Vysílač Odry (severní Morava) byl spuštěn 1. dubna 2004. Ve městě Odry doposud signál Prima TV nebyl. Vysílač byl vybudován s finanční spoluúčastí města a je umístěn na budově cestmistrovství, protože pouze tam bylo možné zkoordinovat kmitočet. Spuštěním vysílače došlo u některých antén s nehomologovanými předzesilovači a STA v bezprostředním okolí vysílače k jejich přebuzení. Po dohodě s radnicí bude provoz nového vysílače v měsíci dubnu omezen, aby občané měli čas si zajistit úpravy dosavadních antén podle platných norem tak, aby měli nerušený příjem všech programů. Zkušební (přerušovaný) provoz vysílače potrvá maximálně do konce dubna, od 1.5. bude vysílač v trvalém provozu. Díky novému vysílači Odry bude moci nově vysílání Prima TV sledovat více než 7 tisíc obyvatel tohoto severomoravského města.

Vysílač Karlštejn k.21/ 5 W ERP
Vysílač Karlštejn byl spuštěn 8.3.2004. Byl vybudován na náklady obce a je umístěn na budově obecního úřadu. Vysílač dokrývá ty části obce Karlštejn, kde doposud nebylo možné signál Prima TV přijímat. Signál z tohoto vysílače používá i malý kabelový rozvod pro domky v podhradí Karlštejna. Nový vysílač umožní příjem signálu Prima TV asi 600 nových diváků.

(TZ TV Prima)

Reklama
Vybrané články