CryptoBox 800 UHD

Eutelsat si objednal první satelit pro Internet věcí

| redakce | tisk

Francouzský satelitní operátor Eutelsat bude mít první satelit pro Internet věcí. Výrobu nového nanosatelitu svěřil společnosti Tyvak International SRL, dceřiné společnosti Terran Orbital Corporation, předního dodavatele nanosatelitů a mikrosatelitních systémů a služeb.

Eutelsat LEO for Objects (ELO) bude využit k vyhodnocení výkonu satelitů na nízké oběžné dráze (LEO) při poskytování úzkopásmového připojení objektů. Satelitní operátor bude vycházet z technologie společnosti Sigfox, která provozuje jedinečnou globální úzkopásmovou síť věnovanou Internetu věcí.

Eutelsat si objednal první satelit pro Internet věcí
▲ Eutelsat si objednal první satelit pro Internet věcí

Nízká oběžná dráha je obzvláště vhodná pro úzkopásmové připojení objektů. Nabízí satelitní spojení kdekoliv na světě, doplňuje pozemní sítě Internetu věcí a neovlivňuje náklady nebo spotřebu energie objektů. Projekt ELO, který by měl být spuštěn v roce 2019, zpřístupní informace z objektů umístěných v oblastech, které nejsou obsluhovány pozemskými sítěmi a nabízejí redundanci na stávajícím pokrytí pozemních sítí.

Sigfox bude spolupracovat s Eutelsatem na dvou aspektech: analyzovat spektrum použité satelitem v kmitočtových pásmech ISM a zpracovávat data z objektů. ELO také vyzkouší připojení v jiných frekvenčních pásmech. Synergie rozvíjená prostřednictvím partnerství se společností Sigfox a dalšími strategickými aliancemi v telekomunikačním průmyslu by měla otevřít nové příležitosti Eutelsatu na tomto rychle rostoucím trhu.