Skončí ČT:D/ČT art v PS12 v květnu?

| redakce | tisk

Kombinovaný dětský a artový kanál České televize (ČT) je aktuálně šířen ve dvou tzv. přechodových multiplexech. Nejprve se program ČT:D/ČT art objevil v SD rozlišení v PS12 a koncem března i ve veřejnoprávním multiplexu PS11, kde je dostupný v HD.

Obě sítě - tedy PS11 a PS12 - mají obdobné celkové pokrytí. Nabízí se tedy otázka, kdy duplicitní distribuce skončí a SD kapacita v PS12 se využije pro dalšího zákazníka - tedy Seznam.cz TV.

ČT v minulých dnech na dotaz webu parabola.cz uvedla, že termín vypnutí Déčka a Artu v PS12 zatím nebyl stanoven. Podobnou odpověď poskytla i společnost České Radiokomunikace, která provozuje oba přechodové DVB-T2 multiplexy. Navíc webu parabola.cz dodala: "Vysílání ČT D/art v PS12 bude ukončeno následně po dokončení výstavby primárních DVB-T2 vysílačů přechodové vysílací sítě ČT, která obsahuje i program ČT D/art, a to ve full HD rozlišení".

Výstavba základní sítě vysílačů veřejnoprávního DVB-T2 multiplexu PS11 bude dokončena v 10. května 2018. To znamená, že po tomto termínu by se mohla kapacita ČT:D/art v PS12 uvolnit pro dalšího zákazníka.

Dvojkanál ČT:D/ČT art skončil k 30.3.2018 v celoplošném multiplexu 3. Patrně teď není důvod vypínat tento dvojprogram z další terestrické sítě.