Široká nabídka DVB-T antén

Arkada TV nevysílá. Přijde o licenci?

| redakce | tisk

Na posledním zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) bylo zahájeno správní řízení se společností LION ONE TV. s.r.o. z moci úřední o odnětí vysílací satelitní licence pro televizní stanici Arkada TV.

Důvodem zahájení správního řízení je nezahájení vysílání stanice Arkada TV ve lhůtě do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení vysílací licence.

Provozovatel se má k předmětné věci vyjádřit do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

Arkada TV získala satelitní licenci začátkem dubna loňského roku. Podle licenčních podmínek se mělo jednat o tématický lifestylový program zaměřený na architekturu, design, dům, bydlení, cestování a zábavu. Stanice měla vysílat 16 až 24 hodiny programu denně v českém jazyce.