CryptoBox 800 UHD

ČASO: ČTÚ nemůže bezplatně prodloužit frekvence

| redakce | tisk

Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) zaslala otevřený dopis adresovaný panu Jaromíru Novákovi, předsedovi Rady ČTÚ. V dopise podpořila názor ČTÚ, že do rozhodnutí Evropské komise nesmí telekomunikační regulátor vyhovět žádostem privátních držitelů frekvenčních přídělů pro celoplošné sítě zemského digitálního televizního vysílání, kteří žádají mj. jejich bezplatné prodloužení do konce roku 2030.

Asociace věří, že ČTÚ jejich tlaku neustoupí.

"Bezplatné prodloužení frekvenčních přídělů do konce roku 2030 jejich současným držitelům je jedním z opatření veřejné podpory zamýšlených Českou republikou v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz a zaváděním standardu DVB-T2 v zemském televizním vysílání. Tato veřejná podpora nebyla doposud Evropskou komisí schválena a Česká republika tudíž nesmí přistoupit k jejímu poskytnutí," říká Patrik Brom, člen představenstva ČASO.

"Na této skutečnosti nic nemění ani to, že Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož gesce tento proces spadá, změnilo po více než dvou letech směrem k Evropské komisi svoji rétoriku a nově označuje bezplatné prodloužení frekvenčních přídělů - de fakto poskytnutí exkluzivních licencí v miliardové hodnotě - nikoliv za veřejnou podporu, ale za pouhé ‚technické kroky‘. Jelikož příslušné veřejné konzultace trpí nízkou transparentností a ČTÚ je v nich zároveň vystaveno tlaku příslušných subjektů, které mají z tohoto opatření benefitovat, zvolilo ČASO pro vyjádření své podpory ČTÚ formu otevřeného dopisu adresovanému p. Jaromíru Novákovi, předsedovi Rady ČTÚ,“ doplňuje Patrik Brom.

ČASO veřejnou podporu zamýšlenou Českou republikou pro skupinu České Radiokomunikace a.s. a společnost Digital Broadcasting s.r.o. napadlo v září 2016 stížností u Evropské komise. Následně oponovalo přijetí příslušných právních předpisů - tzv. diginovely a Technického plánu přechodu.

"Bohužel stále hrozí riziko, že dojde na naše varování, které jsme medializovali inzerátem ‚Sobotka v buldozeru‘. V tomto inzerátu jsme se snažili upozornit na to, že přijetí tzv. diginovely je předčasné a nemělo by předcházet schválení veřejné podpory Evropskou komisí. Právě přijetí diginovely v létě roku 2017 nyní vystavuje ČTÚ tlaku ze strany některých nedočkavých žadatelů o prodloužení frekvenčních přídělů. Jiným zemím EU přitom schválila Evropská komise veřejnou podporu související s uvolněním pásma 700 MHz hladce a mnohem rychleji. Toto nás jenom utvrzuje v názoru, že záměry České republiky jsou vysoce problematické, ať co se týká rozsahu této veřejné podpory, tak jejích příjemců," uvedl Patrik Brom.