CryptoBox 800 UHD

Vysílatel JOJ zažaloval regulátora za pokutu. Soud dnes žalobu zamítl

| redakce | tisk

V prosinci 2016 udělil slovenský regulátor médií RVR (Rada pro vysílání a retransmisi) pokutu společnosti MAC TV, s.r.o., provozovateli televizní skupiny JOJ. Šlo o jednu z nejvyšších finančních sankcí - úhrnnou pokutu ve výši 80 tisíc eur (přes 2 miliony Kč).

Podle regulátora vysílatel porušil povinnost zřetelně oddělovat reklamu od jiných pořadů, nedodržoval povolený počet přerušení programu reklamou, překročil maximálně povolený časový rozsah reklam během jedné hodiny a porušil podmínky umístění produktů (product placement) v pořadu.

RVR zahájila správní řízení s provozovatelem v dubnu 2016 na základě stížnosti televizního diváka. Ve sledovaném období od 5.4.2016 do 26.4.2016 vysílatel celkem 19x přerušil vysílání pořadu "Noviny" (přičemž každé vysílání trvalo přibližně 49 minut) 2x zařazením reklamy, čímž porušil Zákon o vysílání a retransmisi. Podle zákonu se vysílání zpravodajského pořadu dovoluje jedno přerušení reklamou na každý 30ti minutový úsek.

Rada dále vyhodnotila, že vysílatel odvysílal reklamní a telenákupní šoty v časovém rozsahu vyšším jako je povolených 12 minut během jedné hodiny. Podle zjištění RVR provozovatel překročil časový limit 2x o 15 sekund a 3x o 14 sekund.

Regulátor dále zjistil, že během pěti dní došlo před a po programu "Sport" k odvysílání komunikátu označujícího sponzora programu - společnost Tipsport, který naplnil definici reklamy, přičemž nebyl zřetelně oddělený od jiných částí programové služby tak, aby nebyl zaměnitelný s jinými složkami programové služby.

Broadcaster dále 18x zřetelně neinformoval veřejnost o existenci umístění produktů v programu "Šport", označením na jeho začátku. Zákon přikazuje informovat veřejnost o umístění produktů na začátku a na konci pořadu, stejně tak i při pokračování programu po přerušení mediální komerční komunikací.

S ohledem na skutečnost, že se jednalo o mnohonásobné opakované porušení těchto povinností, rozhodla se RVR pro uložení sankce ve výši 80 tisíc eur. Vysílatel podal v zákonné lhůtě vůči rozhodnutí Rady žalobu, kterou dnes Krajský soud v Bratislavě zamítl.

Rozhodnutí soudu není právoplatné - vysílatel MAC TV může vůči rozsudku podat kasační stížnost.