CryptoBox 800 UHD

Provozovatel JOJ Cinema dostal pokutu 200 tisíc Kč

| redakce | tisk

Provozovatel populárního placeného filmového kanálu JOJ Cinema dostal od české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) pokutu ve výši 200 tisíc korun kvůli nedodání vyžádaného záznamu z vysílání.

Rozhodl o tom regulátor na svém 17. zasedání konaném 15. října 2019.

Podle Rady se společnost Magical roof, s.r.o., provozovatel stanice JOJ Cinema, spáchal přestupek dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na vyžádání RRTV neposkytl záznam z vysílání programu JOJ Cinema +1 ze dne 15.1.2019 v časovém úseku 19:00 až 24:00 hodin. Neposkytl ani alternativně určený záznam ze stejného programu ze dne 6.3.2019 z časového úseku 10:00 až 2200 hodin.

Za přestupek RRTV vyměřila provozovateli pokutu ve výši 200.000 Kč, která je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí regulátora. Provozovatel stanice musí zároveň uhradit paušální částku nákladu řízení ve výši 1.000 Kč do pěti pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí regulátora.