CryptoBox 800 UHD

Markíza úspěšná u soudu. Firma musí vypnout kanály provozovatele

| redakce | tisk

Okresní soud v Bratislavě nařídil neodkladné opatření vůči společnosti CARISMA, spol. s.r.o., provozovateli retransmise prostřednictvím kabelového distribučního systému, který neoprávněně šířil televizní programy patřící do skupiny Markíza.

Okresní soud uložil společnosti CARISMA povinnost se zdržet šíření televizních stanic Markíza, konkrétně programů TV Markíza, TV Dajto a TV Doma a neumožnit tuto retransmisi třetím osobám.

Zároveň je společnost povinna odstranit a dále se zdržet jakýchkoliv veřejných informací, inzerce, propagaci a reklamy týkající se poskytování retransmise televizních programů Markíza, Dajto a Doma.

"Súd potvrdil náš prístup k spoločnostiam, ktoré distribuujú naše programové služby neoprávnene. Sme pripravení aj naďalej aktívne konať proti tým, ktorí autorské právo porušujú a využijeme na to všetky dostupné právne prostriedky," uvedla ve svém prohlášení společnost MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.