Quantcast

Radní: Rada měla zahájit správní řízení kvůli debatě na ČT24

| redakce | tisk

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém 3. zasedání konaném 11. února 2020 se seznámila s podaným vysvětlením České televize (ČT) k pořadu Devadesátka ČT24, který byl odvysílán dne 26. září 2019 od 20:05 hodin na programu ČT24 a věnoval se ústavní žalobě na prezidenta republiky.

Regulátor neshledal důvody pro zahájení řízení o přestupku ani pro vydání upozornění na porušení zákona a rozhodla o odložení věci.

Rozdílné stanovisko má ale jeden člen Rady, doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.

"Pořad 90' ČT24, odvysílaný dne 26. 9. 2019 od 20:05 hod. na programu ČT24, byl ve své prvé hodině věnován ústavní žalobě na prezidenta republiky. Přes zásadní společenský význam uvedené problematiky poskytla Česká televize poloviční časový rozsah, tedy 30 minut, pozvanému hostu k hodnocení ústavní žaloby Senátu a vyjádření kritického pohledu k jejímu projednání Poslaneckou sněmovnou. Zatímco ze strany hosta zaznívaly argumenty zcela zjevně podporující podání ústavní žaloby na prezidenta republiky a kritika směřující proti poslancům, kteří podání ústavní žaloby nepodpořili, v rámci pořadu nebyl dán obdobný časový rozsah k vyjádření žádnému oponentovi z oboru ústavního práva. V situaci, kdy těmto argumentům nemohl oponovat odborník s opačným názorem, měla tuto roli sehrát moderátorka pořadu, neboť tvrzení uvedená hostem tak vyznívala jako fakta, vůči nimž neexistují relevantní opoziční názory. Moderátorka však roli kvalifikovaného oponenta nejenže ve významnější míře nesplnila a poskytla mu téměř nekorigovaný prostor pro vyjádření jeho názorů, ale navíc mu kladla i sugestivní otázky," tvrdí Daniel Novák.

"Prostor, poskytnutý ve druhé polovině této části pořadu stejným nebo rozdílným názorům pozvaných politiků, byl ve zřetelném nepoměru vůči názorům hosta, jenž zcela jasně podporoval podání ústavní žaloby. Pořad tedy ve svém celku vyzníval nevyváženě, neboť divák mohl nabýt dojmu, že relevantní fakta ohledně důvodnosti ústavní žaloby na prezidenta republiky zazněla od nezpochybnitelného odborníka, zatímco ostatní hosté především prezentovali názory související s jejich politickou příslušností. V důsledku toho neměli diváci možnost srovnat v odpovídajícím rozsahu argumentaci obou názorových stran za účelem vytvoření si vlastního názoru. Závažnost pochybení je o to významnější, že se ho dopustilo médium veřejné služby," uvedl Novák.

"Písemné vysvětlení, které si Rada od provozovatele vysílání vyžádala, je zčásti prokazatelně lživé, zčásti pak nedostatečné k vyvrácení podezření na manipulativní charakter pořadu, přičemž k sugestivním otázkám moderátorky se provozovatel nevyjádřil vůbec. Za této situace bylo na místě zahájit v intencích ustanovení § 78 odst. 1 zákona čís. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění změn, s provozovatelem vysílání správní řízení, v rámci kterého by se mu dostalo možnosti prokázat svá tvrzení, popřípadě navrhnout důkazy, aby návazně Rada zhodnotila provedené důkazy jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti a na základě toho meritorně rozhodla. Nezahájením správního řízení, ve kterém by bylo zjištěno, zda uvedený pořad byl vyvážený ve smyslu ustanovení § 31 odst. 3 citovaného zákona anebo naopak měl manipulativní charakter, se Rada nevypořádala s posuzovanou věcí v souladu se zákonem," dodal člen RRTV Daniel Novák.

Reklama
Vybrané články