Quantcast

ČTÚ s novými podmínkami tendru na kmitočty pro sítě 5G

| redakce | tisk

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes zahájil novou veřejnou konzultaci k upravenému návrhu podmínek připravovaného výběrového řízení na kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Připomínky k návrhu bude možné v rámci veřejné konzultace uplatnit do jednoho měsíce od zahájení.

Na základě souhrnného posouzení všech připomínek z veřejné konzultace předchozího návrhu se ČTÚ rozhodl upravit podmínky výběrového řízení v některých jeho základních principech.

Z obdržených připomínek je zřejmý zájem několika významných subjektů o vstup na trh a shoda připomínkujících, že případný nový operátor by měl mít možnost získat rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz umožňující celoplošné pokrytí. ČTÚ proto nově v pásmu 700 MHz vyhrazuje blok o velikosti 10 MHz pro nové zájemce o vstup na trh. Tím podporuje možnost vzniku nového celoplošného infrastrukturního hráče.

V souladu s dlouhodobým cílem podpory vstupu jednoho nebo více nových hráčů na trh ČTÚ zachovává závazek národního roamingu ve prospěch všech nových operátorů. S důrazem na rozvoj alternativní infrastruktury však nově definuje přísnější podmínky, za kterých je možné národní roaming využívat. Zvyšuje tak parametry vlastního pokrytí obyvatelstva a počtu vybudovaných základnových stanic. ČTÚ rovněž nově umožní, aby v závislosti na výsledcích výběrového řízení poskytovali na základě závazku národní roaming jen někteří ze stávajících operátorů.

I nadále je zájmem ČTÚ podpora Průmyslu 4.0 v souladu s vládní 5G Strategií. Na základě posouzení obdržených připomínek se úřad nově rozhodl zařadit do nabídky celý rozsah spektra v pásmu 3400-3600 MHz. Nově definuje závazek Pronájmu rádiových kmitočtů pro účely Průmyslu 4.0 spojený s určenými bloky spektra v tomto pásmu. Jejich držitelé budou povinni umožnit průmyslu nezávislé využití rádiových kmitočtů.

Minimální (vyvolávací) ceny za jednotlivé aukční bloky byly stanoveny na základě analýzy dosažených cen v relevantních evropských zemích (benchchmarku).

Pro zasílání připomínek ČTÚ stanovil lhůtu jeden měsíc. Zahájení výběrového řízení pak ČTÚ předpokládá ještě v průběhu letních měsíců letošního roku.

zdroj: ČTÚ

Reklama
Vybrané články