CryptoBox 800 UHD

RRTV: ČT24 nebyla objektivní a vyvážená

| redakce | tisk | názory

Jeden z dílů pořadu Interview ČT24 nebyl objektivní a vyvážený. Konstatovala to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém 14. zasedání konaném v tomto týdnu po analýze vydání ze dne 26.7.2020 od 18:28 hodin na programu ČT24.

Podle RRTV se odvysíláním pořadu ČT dopustila porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného pořadu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, případně jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Hostem zmíněného dílu pořadu byl hudebník Rudy Linka, který v souvislosti s plánovanou demonstrací na Staroměstském náměstí mj. uvedl, že "někdy není dobrý jenom demonstrovat, někdy je dobrý i zapálit auto".

Moderátorka na jeho slova nijak nereagovala, a nesehrála tak roli kvalifikovaného oponenta.

Divákům tak byl prezentován pouze jediný názor. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

názory čtenářů