CryptoBox 800 UHD

Česká Power TV přišla o terestrickou licenci. Ztratí i satelitní?

| redakce | tisk | názory

Česká verze hudební televize Power TV přišla o licenci na regionální pozemní digitální vysílání. A brzy může být také bez licence na satelitní vysílání programu Power TV.

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním 16. zasedání konaném 13. října 2020 se rozhodl odejmout licenci společnosti MWE Networks International na provozování regionálního terestrického televizního vysílání programu Power TV. Podle zjištění Rady provozovatel nevysílal prostřednictvím DVB-T/DVB-T2 vysílačů déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku.

Rada zároveň zahájila se stejným subjektem MWE Networks International správní řízení ve věci odnětí licence k šíření programu Power TV prostřednictvím satelitu. RRTV uvedla, že po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku od 30. září 2019 nevysílá déle než 30 dnů.

Regulátor stanovil lhůtu provozovateli k vyjádření do 15 dnů od data doručení oznámení o zahájení řízení.

Provozovatel české verze Power TV získal licence pro terestrické a satelitní vysílání 17. července 2018.

RRTV zároveň uložila provozovateli MWE Networks International pokutu ve výši 5 tisíc korun za odepření podání vysvětlení.

názory čtenářů