CryptoBox 800 UHD

Městský soud zrušil pokuty pro Klenot TV

| redakce | tisk | názory

Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 13. října 2020 zrušil pokuty společnosti Central European Stone Trade Enterprises Kft. (nyní Emporia Style Kft.), která ji byla udělena českým regulátorem médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání).

Pokuta ve výši 500 tisíc Kč byla uvedenému subjektu uložena za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se firma dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV odvysílaného dne 30. března 2017 od 11:07 hodin na programu Televize Barrandov.

Soud současně zrušil rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2018, kterým byla společnosti Central European Stone Trade Enterprises Kft. uložena pokuta ve výši 500 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se společnost dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 24. května 2017 v čase od 10:55 hodin na programu Televize Barrandov.

V obou případech byly Radou vyměřeny pokuty za nekalé obchodní praktiky. Regulátor se na svém posledním 18. zasedání konaném v tomto týdnu seznámil s rozsudky Městského soudu.

názory čtenářů