CryptoBox 800 UHD

Ukrajinské TV a rozhlas jen ukrajinsky

| redakce | tisk

Ukrajinská audiovizuální rada, která uděluje licence rozhodla, že veškeré vysílání rozhlasu a televize na Ukrajině musí být v ukrajinštině.

Podle odborníků si řekla o rázné protesty Ruska, které často poukazuje na údajné porušování práv rusky mluvícího obyvatelstva Ukrajiny.

Toto opatření znamená, že od 19.dubna musí provozovatelé televizních a rozhlasových programů na Ukrajině postupně přejít na vysílání pořadů v ukrajinštině. Podle průzkumů veřejného mínění až 65 procent ukrajinského obyvatelstva mluví rusky.

Lokální TV a rozhlasové stanice mohou dostat povolení na vysílání v jiném než ukrajinském jazyce.

Nový zákon obsahuje i sankce za porušení nového jazykového nařízení. Mohou být jak verbální varování, ale také finanční pokuty v krajním případě provozovatelům hrozí až odebrání licence.

Pro naše diváky může mít toto nařízení negativní dopad na příjem programů v ruském jazyce. Právě řada ukrajinských TV stanic vysílá přes družice své programy volně; na druhou stranu počet ruských nekódovaných programů v ruštině z dobře dostupných družic u nás je málo.
(MaM/čtk)