CryptoBox 800 UHD

Nemocnice v Motole používá EGNOS

| redakce | tisk | názory

Fakultní nemocnice v Praze v Motole začala nedávno využívat evropské služby EGNOS pro zajištění jeho dostupnosti i za snížení viditelnosti v době globální pandemie. Aby bylo nadále možné poskytovat zdravotnické služby na vysoké úrovni, byla zařízení ve Fakultní nemocnici v Motole modernizována zavedením přistávacího postupu EGNOS.

Ten umožňuje pilotům vrtulníků bezpečné přistání na jejím střešním heliportu i za nepříznivého počasí a snížení viditelnosti. EGNOS (The European Geostationary Navigation Overlay Service) je evropský regionální augmentační satelitní systém. Zlepšuje výkon globálních navigačních satelitních systémů tím, že poskytuje vyšší úroveň přesnosti během přistání.

EGNOS (foto: GSA)
▲ EGNOS (foto: GSA)

Letecké záchranné služby HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) mají zásadní význam zejména v době krize, jakou je například probíhající globální pandemie, a jsou nedílnou součástí systémů zdravotní péče po celém světě. Pomáhají při nouzových evakuacích a přepravě mezi nemocnicemi po celé Evropě, ale také při přepravě lékařů a vybavení do vzdálených míst. Nepříznivé počasí jako například mlha, často způsobují odklonění nebo přerušení přistání vrtulníků, což může vést k významným zpožděním v situacích, kdy se každá minuta počítá.

Díky EGNOSu, mohou nyní piloti létat skrze mraky a mlhu a bezpečně přistávat v této pražské nemocnici během celého dne. Její přístupnost je také zásadní pro přepravu pacientů v kritickém stavu a pro operace jako je transportní služba orgánů při transplantacích v nemocnici v Motole.

Helikoptéra v Motole (foto: GSA)
▲ Helikoptéra v Motole (foto: GSA)

Jsem potěšen, že agentura GSA sehrála při realizaci tohoto postupu klíčovou roli a že nemocnice v Motole nyní spoléhá na EGNOS, který zajistí, že pacienti v kritickém stavu budou moci bezpečně přistát na jejím heliportu. Těším se, až se nám podaří takto zpřístupnit více nemocnic v celé Unii,“ říká výkonný ředitel GSA, Rodrigo da Costa.

Jako ředitel Fakultní nemocnice v Motole jsem rád, že se díky agentuře GSA podařilo vytvořit a implementovat přístrojové přiblížení s využitím navigace pomocí družic na heliport Fakultní nemocnice v Motole, což umožní využívat tento heliport i v případě nepříznivého počasí a odpadne komplikované překládání pacientů do sanitek. Také to pomůže našemu transplantačnímu programu, protože to dovolí velmi rychlé předávání orgánů přímo z vrtulníku na operační sály,“ uvádí ředitel Fakultní nemocnice v Motole, JUDr. Miloslav Ludvík.

Pacient (foto: GSA)
▲ Pacient (foto: GSA)

Tato první přistávací procedura na nemocničním heliportu v České republice byla spolu-financována GSA v rámci projektu Zavedení EGNOS v ČR pod Leteckým grantovým programem GSA. Ukázkový let toho přistání proběhl začátkem prosince 2020 s účastí Letecké záchranné služby Policie České republiky, kdy helikoptéra Airbus H135 (EC135), která je vybavená systémem EGNOS, úspěšně přistála na Motolském heliportu za pomocí navigace EGNOS.

EGNOS (The European Geostationary Navigation Overlay Service) je evropský regionální augmentační satelitní systém (SBAS), který se používá ke zlepšení výkonnosti globálních družicových navigačních systémů (GNSS), jako jsou GPS a brzy také Galileo. Využívá se k poskytování navigačních služeb pro bezpečnost života uživatelů v leteckém, námořním a pozemním provozu v celé Evropě.

názory čtenářů