CryptoBox 800 UHD

Největší francouzské skupiny TF1 a M6 jednají o fúzi

| redakce | tisk

Na francouzském televizním trhu může dojít k významné změně. Největší komerční televizní skupiny TF1 a M6 zahájily jednání o svém sloučení. Společnosti Groupe TF1, Groupe M6, Groupe Bouygues a RTL Group podepsaly dohodu o zahájení exkluzivního jednání o sloučení aktivit Groupe TF1 a Groupe M6 a vytvoření velké francouzské mediální skupiny.

Nová skupina by podle nich měla dobrou pozici pro zvládnutí výzev vyplývající ze zrychlující se konkurence s globálními video platformami působícími na francouzském reklamním trhu a v oblasti produkce kvalitního audiovizuálního obsahu.

Projekt fúze byl jednomyslně schválen představenstvem společností Groupe Bouygues, RTL Group, Groupe TF1 a Groupe M6.

Groupe Bouygues, Groupe TF1, Groupe M6, RTL Group
▲ Groupe Bouygues, Groupe TF1, Groupe M6, RTL Group

Důvodem jednání o fúzi je strukturální proměna trhu, na němž lineární televize zůstává silným médiem, a silným posunem směrem ke spotřebě obsahu na vyžádání.

Kombinace těchto dvou hráčů, know-how jejich zaměstnanců a jejich silných značek, by umožnilo nové skupině více investovat a zintenzivnit inovace. Navrhované spojení má zásadní význam pro zajištění dlouhodobé nezávislosti francouzské tvorby a snahou nadále nabízet diverzifikovaný a prémiový místní obsah všem divákům.

Fúze by měla být dokončena do konce roku 2022.