Quantcast

TV Terapie může přijít o licenci

| redakce | tisk

Tématický kanál TV Terapie může přijít o kabelovou licenci. Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním zasedání konaného 31.8.2021 zahájil s provozovatel správní řízení.

RRTV zahájila se společností Ambit Media, a.s. správní řízení ohledně odnětí licence k provozování televizního programu TV Terapie šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě vysílací licence udělené 25. února 2020.

Důvodem k zahájení řízení s uvedeným subjektem je skutečnost, že provozovatel nezahájil vysílání programů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence do 360 dnů. Rada stanovila provozovateli lhůtu k vyjádření do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.

Podle licenčních podmínek má být TV Terapie tematický program zaměřený na zdraví, zdravotnictví, medicínu, lékařskou vědu, poskytování zdravotních služeb, dostupnost péče, práva pacienta/pojištěnce, zdravý životní styl, cvičení, prevenci, moderní léčbu i samoléčbu.

Reklama
Vybrané články