Quantcast

EK prošetřuje státní podporu DTT v Česku

| redakce | tisk

Byla veřejná podpora provozovatelům digitálního pozemního vysílání v souladu s pravidly EU pro státní podporu? Na tuto otázku bude hledat odpověď hloubkové šetření, které zahájila Evropská komise.

Příjemci opatření by byli čeští provozovatelé veřejnoprávního vysílání - Česká televize a dva soukromí provozovatelé DTT sítí - České Radiokomunikace a Digital Broadcasting.

EK v letech 2016 a 2018 obdržela dvě stížnosti týkající se neslučitelnosti plánů Česka ohledně kompenzace provozovatelů DTT za souběžné vysílání pozemních televizních programů na původních DVB-T/MPEG-2 sítích a nových sítích v DVB-T2/HEVC s pravidly EU pro státní podporu.

Stěžovatelé tvrdili, že opatření by neodůvodněně zvýhodnilo provozovatele DTT, neboť podpora by v konečném důsledku financovala jejich modernizaci z norem DVB-T2/MPEG-2 na DVB-T2/HEVC.

V červenci 2021 oznámila Česká republika EK svůj záměr kompenzovat provozovatelům DTT náklady na souběžné vysílání během dvou období: od 1. března 2017 do 18. března 2020 a od 1. července 2020 do 31. října 2020.

Cílem opatření, jehož rozpočet činí zhruba 18 milionů eur (zhruba 473 milionů Kč), je zajistit, aby provozovatelé DTT sítí uvolnili 700 MHz pásmo.

Hloubkové šetření EK má za cíl určit, zda opatření motivuje provozovatele DTT sítí k tomu, aby vynaložili náklady na modernizaci sítí a souběžného vysílání tv programů, přináší podstatné zlepšení, je nejvhodnějším nástrojem k zajištění hladkého uvolnění 700 MHz pásma a obsahuje dostatečné záruky k zajištění toho, aby byla výše podpory omezena na nezbytné minimum.

Česko, stěžovatelé a další zainteresované třetí strany mají možnost během hloubkového šetření předložit své připomínky.

Reklama
Vybrané články