Quantcast

Fransat: Aktualizace CAM CI+ 1.3

| redakce | tisk

Operátor francouzské bezplatné DTH platformy Fransat zahájil distribuci nové verze firmware pro moduly Fransat CAM CI+ 1.3. Update opatřené signaturou V1.20 dodává podporu pro zařízení po skončení platnosti dekódovací karty, což jsou 4 roky. 6 měsíců před datem vypršení platnosti se majitelům modulů Fransat zobrazí varovná zpráva.

Další novinkou řídícího software pro CAM CI+ 1.3 je možnost informací z karty Fransat využít k personalizaci nejdůležitějších redakčních událostí HbbTV portálu Fransat Connect.

Platforma Fransat (foto: Fransat/satkurier.pl)
▲ Platforma Fransat (foto: Fransat/satkurier.pl)

Fransat navíc připomíná, že LED dioda na nových modulech je ve výchozím nastavení po zapnutí červená a indikuje normální provoz, nikoliv chybu (zelená nebo modrá by byla méně rušivá volba).

Dekódovací karta platformy Fransat funguje po své aktivaci 4 roky. Pak je nutné pořídit novou přístupovou kartu s modulem. Programová nabídka satelitní platformy Fransat je šířena ze satelitu Eutelsat 5 West B 5°W) v transalpském svazku.

zdroj: satkurier.pl

Reklama
Vybrané články