Quantcast

ČTÚ obnovil mezirezortní pracovní skupinu ke spektru

| redakce | tisk

Český telekomunikační úřad svolal jednání pracovní skupiny ke spektru, na které se uživatelé rádiových kmitočtů zabývali problematikou rozvoje a strategie využívání rádiových kmitočtů. Skupina dnes jednala o stavu přípravy 5G studií, podmínkách v pásmech 26 GHz a 6 GHz, návrzích do chystané strategie správy spektra a další problematice.

Za účasti dotčených subjektů, včetně zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a resortu Ministerstva obrany, mobilních operátorů, sdružení zastupujících poskytovatele internetového připojení odborných poradců, se na jednání diskutovalo o příležitostech pro rozvoj využívání rádiových kmitočtů, a to jak z hlediska národních kroků, tak i z pohledu zapojení ČR v mezinárodní spolupráci a harmonizaci.

První část jednání se soustředila zejména na návrhy okruhů do nově chystané strategie správy spektra. K diskutovaným návrhům patřily například postupy pro sdílené využívání kmitočtů, nová pásma pro 5G a další okruhy. V rámci obecněji diskutovaných bodů byla rozvinuta také diskuze k očekáváním sektoru v oblasti správy spektra a k roli chystané strategie.

Ve druhé části se skupina zabývala zejména horní částí pásma 6 GHz z hlediska příležitostí pro zavádění vysokorychlostního připojení a otázkou, jaké je nejlepší využití pásma. Skupina by měla vypracovat společné stanovisko Úřadu a uživatelů spektra, na jehož základě bude možné formulovat pozici ČR na mezinárodních jednáních.

zdroj: ČTÚ

Reklama
Vybrané články