Quantcast

Stará řemesla a jejich mistry představí doku série ČT

| redakce | tisk

Cyklus Mistři starých řemesel režiséra Tomáše Kratochvíla přináší dosud neznámé příběhy o zručnosti, inteligenci, vkusu, ale také o krutosti našich předků.

Odborníci v dokumentární sérii přiblíží prostřednictvím replik širokou škálu historických artefaktů z různých materiálů. Dovednosti předchozích generací od doby kamenné až po vrcholný středověk zdokumentovalo osm premiérových dílů, které od 17. května uvede každou středu od 21:30 hodin program ČT2.

Mistři starých řemesel (foto: Česká televize)
▲ Mistři starých řemesel (foto: Česká televize)

Kámen, bronz, železo, hlína, textil, zlato a stříbro, ocel i dřevo. To jsou nejen materiály, jejichž přetvářením do nových forem lidé v minulosti budovali civilizaci, ale také názvy jednotlivých dílů nového dokumentárního cyklu. Tyto suroviny pod tlakem lidských rukou daly vzniknout řemeslům, architektuře, módě či válečnictví a jejich pozůstatky, podobně jako cyklus Mistři starých řemesel, vypovídají řadu zajímavých detailů o životě lidí.

Přehled dílů a termíny vysílání:

Kámen, 17. 5. 2023

Prapůvodní surovina a pomůcka lidské práce dala jméno nejdelšímu období dějin člověka. Lovci a zemědělci. Dvě rozdílné společnosti, dva způsoby zpracování kamene. Díky sérii experimentů odhalujeme mistrovství pravěkých předků.

Bronz, 24. 5. 2023

Patnáct kilometrů od Brna leží kopec, kde archeologové odhalili pozůstatky lidských obětí spojených s kanibalismem. Stovky zohavených mužů, žen a dokonce i dětí. Jakou mají tyto činy spojitost s materiálem, který byl považován za posvátný? Dva řemeslníci vyrobí repliky bronzových vražedných nástrojů.

Železo, 31. 5. 2023

Jeskyně Býčí skála má pověst dějiště krvavých rituálů. Poslední výzkumy prokazují něco jiného. Šlo o poutní svatyni a exkluzivní pohřebiště. Práce na replice čtyřkolého pohřebního vozu oplátovaného železem, dokazuje překvapující řemeslnou úroveň raných Keltů na Moravě.

Hlína, 7. 6. 2023

Keltové byli zručnými napodobiteli cizích technologií. Z antického světa přejímali užitečné nápady, které pak doma uváděli do praxe. K výrobě svojí esteticky i funkčně dokonalé keramiky potřebovali hned několik inovací, jež následně způsobily přeměnu uspořádání jejich společnosti.

Textil, 14. 6. 2023

Oděv, dnes tak samozřejmá věc, závisel v minulosti výhradně na domácí práci žen. Komplikovaný a zdlouhavý proces výroby tkanin, připomínající programování počítačů, býval vysoce oceňován a spojován s podstatou ženství. Skupina archeoložek rekonstruuje krok po kroku výrobu pravěkých a středověkých oděvů.

Zlato a stříbro, 21. 6. 2023

Velká Morava byla otrokářským státem. Lov mladých lidí na pohanských územích a jejich prodej do islámského světa zajišťoval vládnoucím klanům přísun drahých kovů. Takový je příběh surovin, s nimiž s nepředstavitelnou jemností pracovali tehdejší zlatníci. Dnes existují pouze dva lidé, kteří dokáží velkomoravské šperky rekonstruovat.

Ocel, 28. 6. 2023

Ve slepém rameni řeky Labe se našel honosný vikingský meč. Co dělali Vikingové v Čechách okolo roku tisíc? Dokáže dnes někdo vyrobit repliku této precizně zdobené zbraně? Rekonstrukce krvavých událostí na pozadí práce světově proslulého mečíře.

Dřevo, 5. 7. 2023

Stavebnictví vrcholného středověku bylo maximálně účelné. Ty nejsložitější konstrukce vznikaly geniálně jednoduchými postupy. Prokazuje to i stavební experiment týmu špičkových tesařů na věži nově opravené tvrze.

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články