Quantcast

RRTV: Lounge TV vysílala bez satelitní licence

| redakce | tisk

Vysílala česká televizní stanice Lounge TV na satelitu bez řádné licence? Touto situací se zabýval český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním desátém zasedání konaného 20. června 2023.

Regulátor konstatoval, že zaniklému provozovateli Lounge and Live TV, s.r.o. (IČO: 07389698) zanikla podle zákona dne 3. srpna 2022 licence k provozování programu Lounge TV prostřednictvím satelitu v důsledku zániku právnické osoby k tomuto datu. Licence byla subjektu udělena 8. února 2019.

Na stejném zasedání RRTV zahájila s právnickou osobou Lounge and Live TV, s.r.o. (IČO: 17801451) řízení z moci úřední o přestupku spočívající ve vysílání televizního programu Lounge TV prostřednictvím satelitu bez potřebného oprávnění dle zákona č. 231/2001 Sb.

Stanice Lounge TV vysílala přes satelit prostřednictvím slovenské DTH a B2B platformy Fotelka na běloruském telekomunikačním satelitu Belintersat 1 (51,5°E). Tato platforma před časem ukončila svoji činnost a tím i satelitní distribuce Lounge TV.

Reklama
Vybrané články