TereBox T2

UPC Direct od 1. mája výrazne skvalitní svoje služby

| Tisk

logo Satelitnú televíziu UPC Direct bude od 1. mája tohto roku prevádzkovať novozaložený podnik UPC DTH so sídlom v Luxembursku. Založila ho materská spoločnosť operátora UPC s cieľom sústrediť prevádzku satelitnej televízie v Česku, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku do jedného podniku. Ten bude zabezpečovať poskytovanie satelitnej digitálnej televízie v týchto štyroch krajinách prostredníctvom jednej satelitnej platformy.

Súčasťou presunu bude aj výrazné skvalitnenie televízie UPC Direct. Programová ponuka sa rozšíri o množstvo slovenských a českých programov, ako celý rad nových tematických programov vrátane zaradenia nového balíčka programov vo vysokom rozlíšení (až 6 programov v HD kvalite). Čo sa týka slovenských a českých programov, v novej ponuke UPC Direct nebude chýbať prakticky žiadny program vysielajúci v týchto jazykoch. Celkovo bude programovú ponuku tvoriť viac ako 100 programov, z toho až 70 v slovenskom alebo českom jazyku, plus ďalšie voľne prijímané programy (tzv. FTA).

V rámci sústredenia satelitnej televízie UPC Direct príde od 1. mája tohto roku aj k presunu zákazníkov UPC Direct na satelity Thor 5 a 6, na novú orbitálnu pozíciu 0,8 stupňa západne. Na týchto družiciach prevádzkovaných nórskou spoločnosťou Telenor bude zákazníkom UPC DTH slúžiť až 10 transpondérov, čo umožňuje výrazné rozširovanie programovej ponuky a vyšší dátový tok pri jednotlivých programoch, čiže vyššiu kvalitu obrazu.

Spoločnosť UPC ako súčasť tohto procesu zabezpečí na vlastné náklady presmerovanie zákazníckych parabol na novú satelitnú pozíciu, ktoré vykoná odborný technik. Zákazníci budú mať však možnosť využiť aj druhú možnosť, ktorou je presmerovanie paraboly pomocou tzv. samo-inštalačného balíčka. V prípade, že zákazník uprednostní tento druhý spôsob, získa ako bonus prístup k prémiovej službe na tri mesiace zadarmo.

Spoločnosť UPC bude zákazníkov satelitnej televízie UPC Direct o pripravovanom presune na družicu Thor priebežne informovať a taktiež kontaktovať v súvislosti s presunom satelitných parabol. Detailnejšie informácie o programovej ponuke a ostatné údaje o satelitnej službe UPC Direcť budú zverejnené počas najbližších týždňov.Viac informácií o službách UPC záujemcovia získajú na Infolinke 02 / 594 22 222, na www.upc.sk alebo osobne na zákazníckych strediskách spoločnosti UPC.

Jaroslav Kolár
UPC Broadband Slovakia

Vybrané články