Místo pro Vaši reklamu

Významné rozšírenie satelitného príjmu na Slovensku

| Tisk

logo SES ASTRA, súčasť skupiny SES (Euronext Paris a Luxembourg Stock Exchange: SESG), dnes oznámila, že slovenské domácnosti nasledujú európsky trend a na príjem televízneho signálu využívajú čoraz viac satelitný príjem – najrýchlejšie rastúcu televíznu platformu v roku 2009 na Slovensku. Satelitný príjem zaznamenal 43-percentný nárast v porovnaní s rokom 2008 a registruje celkovo 800 tisíc slovenských satelitných domácností. Tým sa stáva satelitná platforma najväčšou TV platformou na Slovensku. Trhový podiel príjmu prostredníctvom satelitu sa zvýšil na takmer 40% (z vyše dvoch miliónov TV domácností).

Trhový podiel káblovej televízie predstavoval niečo cez 36% (740 tisíc domácností), terestriálnej televízie takmer 22% (440 tisíc domácností) a IPTV okolo 2% (50 tisíc domácností). ASTRA tiež zaznamenala rast aj na orbitálnej pozícii 23,5E, dôležitý DTH hotspot na Slovensku ako aj v regióne strednej a východnej Európy – počet slovenských domácností s príjmom satelitného signálu z tejto orbitálnej pozície vzrástol na 400 tisíc, čo znamená, že ASTRA sa stala najobľúbenejšou satelitnou platformou na Slovensku.

Miera digitalizácie prostredníctvom satelitu je v porovnaní s inými platformami najvyššia – takmer 90% (690 tisíc) zo všetkých satelitných domácností (800 tisíc) je digitálnych. Miera digitalizácie prostredníctvom kábla je na úrovni 49% (360 tisíc) zo všetkých 740 tisíc domácností s káblovým príjmom TV signálu. Digitálnu terestriálnu infraštruktúru využíva okolo 160 tisíc zo 440 tisíc terestriálnych domácností (miera digitalizácie je 37%). IPTV je čisto digitálna platforma, takže miera digitalizácie je 100%.

„Vzhľadom na najnovší prieskum sledujeme aj na Slovensku digitálny rozmach. Satelitná platforma ako taká len potvrdila svoju pozíciu najdynamickejšej platformy v digitálnej ére. Naša primárna orbitálna pozícia 23,5E, ktorá bola vyvinutá pre región strednej a východnej Európy, je jednou z najdôležitejších pre DTH príjem, prostredníctvom ktorej budeme aj naďalej pokrývať dopyt domácností po digitálnej televízii na Slovensku a v regióne. Nadchádzajúce obdobie – finálna fáza prechodu z analógového na digitálne vysielanie – je pre nás príležitosťou pre rast a rozširovanie satelitnej platformy ASTRA. S novým moderným satelitom ASTRA 3B, ktorý je určený pre satelitnú pozíciu 23,5 stupňa východnej dĺžky, budeme môcť poskytnúť väčšiu kapacitu pre našich zákazníkov v regióne strednej a východnej Európy,“ povedal Martin O. Kubacki, riaditeľ spoločnosti ASTRA pre strednú a východnú Európu.

Slovenský prieskum Satelitný Monitor uskutočnila popredná analytická spoločnosť GfK Slovakia pre spoločnosť SES ASTRA.

Zhrnutie výsledkov prieskumu Satelitný Monitor za rok 2009 na Slovensku:

Počet TV domácností na Slovensku – 2,02 milióna

- 43-percentný medziročný nárast satelitných domácností – celkovo registrovaných 800 tisíc domácností

- Trhový podiel vzhľadom na spôsob príjmu

o Terestriálny príjem – 21,8% (440 tisíc domácností)o Káblový príjem – 36,4% (740 tisíc domácností)

o Satelitný príjem – 39,5% (800 tisíc domácností)

o Príjem prostredníctvom IPTV – 2,3% (50 tisíc domácností)

- Nárast domácností so satelitným príjmom cez ASTRA 23,5E na 400 tisíc domácností o 120 tisíc domácností prijíma signál len zo satelitnej pozície ASTRA 23,5E o 280 tisíc domácností prijíma signál zo satelitných pozícií ASTRA 23,5E a 19,2E (Duo LNB príjem).

Dáša Tkáčová

Vybrané články