Quantcast

Na návšteve pri vysielači KRÍŽAVA

| Tisk

Dnes si predstavíme jeden z hlavných vysielačov na Slovensku, ktorým je severoslovenský vysielač Krížava. Vysielač leží na rovnomennom vrchu, medzi mestami Žilina a Martin.


obrázek

Vrch Krížava (1457 m.n.m., 49°05'45"N 18°49'09"E) sa nachádza na hlavnom hrebeni Lúčanskej Malej Fatry, medzi Veľkou lúkou a Minčolom.


obrázek

Na vrchole Krížavy je situovaný televízny a rádiový vysielač šíriaci signály z hlavného stožiara, blízko neho sa nachádza menší stožiar spolu s technologickou trojposchodovou budovou (rádiokomunikačné stredisko, ktoré v minulosti slúžilo ako obslužné pracovisko pre vysielač). Oba stožiare spolu s budovou sú využívané aj pre rádioreléové spoje a pre ďalšie telekomunikačné služby (napr. LPS - letecké prevádzkové služby). Dnes je vysielač plne automatický, bez stálej ľudskej obsluhy.

Stredisko na Krížave je taktiež súčasťou severnej magistrály, t.j. retranslačnej rádioreléovej (RR) trasy, ktorá smeruje z Kamzíka (Bratislava) a končí na Makovici. Podobne je aj súčasťou medzinárodného smerovania RR trás – napr. prepojenie s Lysou Horou (Frýdek-Místek - Česká Republika). Majiteľom celého komplexu je spoločnosť Towercom, a.s. - bývalé Rádiokomunikácie, o. z.. Vysielač pokrýva svojim signálom metropolu severného Slovenska Žilinu, jej široké okolie, mestá ako napr. Martin, Vrútky, Rajecké Teplice, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, t.j. územie severozápadného Slovenska, presah má aj na časť územia Moravy a Poľska.


obrázek

Krížava je situovaná len niekoľko sto metrov severne od masívu najvyššej Veľkej Lúky (1476 m.n.m., 49°05'29"N 18°48'49"E).


obrázek

Na Veľkej Lúke sa nachádzajú dva stožiare (starší - nižší a novší - vyšší), ktoré slúžili pre vysielanie dnes už bývalého rádia ZET a FUN Rádia (šírenie FUN Rádia bolo v rokoch 2007 až 2012 presunuté z Krížavy na Veľkú Lúku).


obrázek

Bližší pohľad na anténne systémy oboch stožiarov je na nasledujúcom obrázku.


obrázek

Na vysielač Krížava vedie z Vrútok asfaltová cesta s mnohými výtlkmi, ktorá je však zjazdná aj pre motorové vozidlá. Na Krížavu sa okrem toho dá dostať aj viacerými turistickými chodníkmi. Kúsok od vrcholu Krížavy končia vleky zimného strediska, ktoré poskytujú jedny z najlepších lyžiarskych podmienok v okolí. Pásmo kosodrevín vytvára prírodnú bariéru na západnú stranu, vyššia Veľká Lúka na južnú.


obrázek
obrázek


Pri dobrej viditeľnosti je z Krížavy pekný výhľad na okolie. Na severe sa za pekného počasia čnejú vrcholy Krivánskej Malej Fatry, na západ od nich sú Kysucké Beskydy, pri dobrých podmienkach sa v diaľke ukážu i Jeseníky a Moravskoslezské Beskydy. Západným smerom je Žilinská kotlina a Považie, pohorie Javorníkov.


obrázek

Na juhu sa ukazujú výčnelky pokračujúcej Malej Fatry a Strážovské vrchy. Východný a čiastočne i južný smer je výhľadovo najlepší. Práve tu sa rozprestiera Turčianska kotlina, za ktorou sa vypínajú vrcholy Kremnických vrchov a Veľkej Fatry.


obrázek

Povedzme si v krátkosti o histórii TV vysielania na Slovensku - začiatok vysielania sa uskutočnil 3. novembra 1956 prostredníctvom vysielača Kamzík (Bratislava), v poradí druhý TV vysielač na Slovensku bol vybudovaný na Krížnej v pohorí Veľká Fatra a začal vysielať v r. 1958, definitívny vysielač Banská Bystrica bol vybudovaný na Suchej hore pri Kremnici. Vysielač bol uvedený do prevádzky v r. 1960 a nahradil TV vysielač na Krížnej.


obrázek

V poradí tretí základný TV vysielač na Slovensku - Košice bol uvedený do prevádzky v r. 1961 na Dubníku pri Prešove. Ďalej bol vybudovaný doplnkový vysielač Poprad na Kráľovej holi, s prevádzkou sa začalo v r. 1961.

Pre pokrytie ďalších oblastí Slovenska signálom 1. TV programu boli v r. 1961 vybudované vykrývacie vysielače na Veľkej Javorine pri Novom Meste nad Váhom, ďalej to bol Modrý Kameň a od augusta 1961 aj Polom pri Žiline (vysielal na 11. Kanále pomocou amatétskeho vysielača, ktorý bol vymenený za zariadenie TRSA 56, ktoré slúžilo do 23. Januára 1970). Vybudovanie siete základných, doplnkových a vykrývacích vysielačov 1. TV programu poskytovalo možnosti využitia primárneho signálu pre budovanie televíznych prevádzačov (TVP). Prvý TVP bol vybudovaný a uvedený do prevádzky v r. 1961 v Martine.

Budovanie vysielacej siete 1. TV programu pokračovalo dokončením doplnkového vysielača Žilina na Krížave pri Martine, kde sa 23. januára 1970 slávnostne začína vysielanie novým moderným zariadením TESLA III. TV 2x2,5/0,75 - ZÓNA, schopným prenášať aj signál farebnej televízie. Signál pre moduláciu sa najprv získaval z prijímača, až neskôr sa vybudoval RR spoj so zariadením TESLA DT 22 zo Suchej Hory cez Chopok. Objekt rádiokomunikačného strediska (obslužná budova) vybudovali Pozemné stavby Žilina, hlavný stožiar postavili Hutní montáže Ostrava.


obrázek

Prvý definitívny vysielač 2. TV programu Žilina - Krížava bol uvedený do prevádzky 9. mája 1973. Bol to súčasne začiatok pravidelného vysielania farebného signálu. Jednalo sa o vodou chladiteľný trojklystrónový vysielač TESLA IV.-V. TV 20/4 B s výkonom obrazového vysielača 20 kW, ktorý bol vyrobený v národnom podniku TESLA Hloubětín. Jeho inštalácia nevyvolala veľké technické problémy, pretože objekt a stožiar vysielača boli postavené ako posledné z veľkých vysielačov 1. TV programu, v rámci ktorého sa s jeho inštaláciou už uvažovalo, vysielač sa montoval do ešte nedostavanej budovy v rokoch 1971 až 1972. Na obrázku je pohľad na obslužnú budovu zo zadnej strany krátko po jej dokončení.


obrázek

Všetky technologické zariadenia okrem vysielacích TV a R antén sa nachádzajú v obslužnej budove, na fotografii je vidieť aj základňu hlavného stožiara vysielača Krížava – súčasný stav.


obrázek

Na nasledovnom obrázku je vidieť kotviacu pätku pre dve poschodia lán, ktoré zabezpečujú stabilitu hlavného stožiara.


obrázek

V ére analógového vysielania sa z vysielača Krížava vysielal televízny signál na týchto TV kanáloch:

• R 11 (1. TV program), 1449+82 m, Vertikál, ERP 54,7 kW, spustenie vysielania 23.01.1970, ukončenie vysielania 31.08.2011;
• K 35 (2. TV program), 1449+105 m, Horizontál, ERP 250 kW, spustenie vysielania 09.05.1973, ukončenie vysielania 02.05.2011;
• K 52 (TV Sever, TV Global - neskoršie TV Joj), 1449+105 m, Horizontál, ERP 300 kW, spustenie vysielania 18.02.1995, ukončenie vysielania 02.05.2011.

V pásme VKV – FM sa z vysielača Krížava vysiela v súčasnosti signál na nasledovných frekvenciách:

• 94,5 MHz (Rádio Sever), Horizontál, výkon 20 kW,
• 97,2 MHz (Rádio Devín), Horizontál, výkon 20 kW,
• 99,2 MHz (FUN Rádio), Horizontál, výkon 20 kW,
• 100,1 MHz (Rádio Regina), Horizontál, výkon 20 kW,
• 103,5 MHz (Rádio Slovensko), Horizontál, výkon 20 kW,
• 106,9 MHz (Jemné Melódie), Horizontál, výkon 3 kW.
Na ďalších obrázkoch je detailný pohľad na jednotlivé anténne systémy (vo vnútri tubusu je smerový systém pre pásmo UHF – vertikálna polarizácia, vysielanie DVB-T).


obrázek

Pod hlavným tubusom sa nachádzajú antény pre už nevysielajúci analógový kanál R11 (VHF pásmo – vertikálne umiestnené antény).


obrázek

Pod anténnym systémom pre kanál R11 sa nachádza všesmerový VKV systém, polarizácia vysielacích antén je horizontálna.


obrázek

Na ďalšej fotografii je zachytený anténny systém zložený z vertikálnych panelov, ktorý slúžil pre vysielanie prechodného MUX-1 v norme DVB-T na 68 k.


obrázek

Na tomto obrázku môžeme vidieť antény pre LPS (letecké prevádzkové služby), vertikálna polarizácia.


obrázek

V dobe, keď som uskutočnil prvé meranie na Krížave, bol z tohto vysielača šírený iba jeden terestriálny multiplex. Bol ním MUX-2, ktorý vysiela v norme DVB-T na frekvencii 722 MHz (kanál 52).


obrázek

Keďže v posledných mesiacoch došlo k zásadným zmenám vo vysielaní z tohto vysielača (spustenie nových multiplexov), vykonal som ďalšie merania a pôvodné namerané dáta som nahradil novými. Posledné merania som vykonal v Žiline vo vzdialenosti cca 15 km od vysielača Krížava.


obrázek

MUX-2 sa vysiela z tubusu hlavného anténneho stožiara, antény systém sa nachádza vo výške 105 m. Vyžiarený výkon (ERP) tohto multiplexu je 18,447 kW, vysiela sa vo vertikálnej polarizácii.


obrázek

Programovú náplň tohto celoplošného multiplexu tvoria komerčné TV stanice (TV JOJ, JOJ Plus, Markíza, Doma a TA3). Stanica TA3 začala v tomto multiplexe vysielať dňa 24.04.2013.


obrázek

MUX-2 používa kvadratúrnu fázovú moduláciu 64QAM a modulačný mód 8k, vnútorná ochrana FEC je nastavená na hodnotu 2/3 a ochranný interval má hodnotu 1/4, vzhľadom na realizované SFN s ďalšími vysielačmi (Čadca, Prievidza, Považská Bystrica, Trenčín).


obrázek

Od 22.02.2013 začal vysielať z Krížavy aj verejnoprávny MUX-3 na frekvencii 562 MHz (kanál 32).


obrázek

Parametre tohto MUX-u v mieste merania neboli ideálne vzhľadom na SFN, ktorú Krížava tvorí spolu s mestským vysielačom Straník pri Žiline (TVp Zástranie).


obrázek

MUX-3 sa vysiela z tubusu hlavného anténneho stožiara, antény systém sa nachádza vo výške 105 m. ERP v hlavnom smere u tohto multiplexu je 7,943 kW, vysiela sa vo vertikálnej polarizácii.


obrázek

Programovú náplň multiplexu tvoria verejnoprávne TV stanice a rádiá RTVS (STV1, STV2, STV1 HD, rádio Slovensko, rádio Regina, atď.).


obrázek

MUX-3 používa fázovú moduláciu 64QAM a modulačný mód 8k, vnútorná ochrana FEC je nastavená na hodnotu 2/3 a ochranný interval má hodnotu 1/4 vzhľadom na použitú SFN.


obrázek

Posledný multiplex, ktorý získal povolenie na vysielanie z Krížavy, je MUX-1. Tento multiplex začal vysielať dňa 28.03.2013 na frekvencii 586 MHz (kanál 35).


obrázek

Anténny systém pre MUX-1 sa nachádza vo výške 80 m. ERP v hlavnom smere u tohto multiplexu je 1,995 kW, vysiela sa vo vertikálnej polarizácii.


obrázek

Programovú náplň tohto multiplexu tvoria tri komerčné TV stanice (Wau, Dajto a Fooor).


obrázek

MUX-1 používa taktiež kvadratúrnu fázovú moduláciu 64QAM a modulačný mód 8k, vnútorná ochrana FEC je nastavená na hodnotu 2/3 a ochranný interval má hodnotu 1/4.


obrázek

Na takejto významnej kóte akou bezpochyby Krížava je, nebolo problém zachytiť signály z okolitých vysielačov (slovenských a zahraničných). Vďaka výhodnej modulácii sa podarilo zachytiť signál prvého i druhého celoplošného multiplexu ORS z vysielača Kahlenberg (Rakúsko) na kanáloch 24 a 34. Oba DVB-T multiplexy používajú moduláciu 16QAM a modulačný mód 8k.


obrázek
obrázek


Pri spektralnej analýze prvého ORS MUX-u na 24 k. je vidieť, že obálka signálu nie je vôbec ideálna, vidieť rušenie na zhodnom kanály. V dobe prvého merania (rok 2012) bolo možné po otočení antény smerom na Poľsko zachytiť vysielanie analógového programu TVP1 z vysielača Wisla – Skrzyczne. Dnes je to však už minuloťou (dňa 19.03.2013 o 01:00 hod. bolo analógové vysielanie zo Skrzyczneho vypnuté).


obrázek

Z Českej republiky bolo možné bezproblémovo zachytiť signály multiplexov z vysielačov Lysá Hora (MUX-1, MUX-2), Brno – Kojál (MUX-1, MUX-2 a MUX-3), Zlín – Tlustá Hora (MUX-1, MUX-2 a MUX-3) a Jeseník – Praděd (MUX-1, MUX-2 a MUX-3).

Z Poľska boli bez problémov zachytené signály z vysielača Wisla – Skrzyczne (bývalé analógové vysielanie TVP1 – 24 k., TVP2 – 41 k., Polsat 58 k. a digitálny MUX-1).

Zo Slovenských vysielačov spomeniem v krátkosti len zopár: Trenčín – Nad Oborou, Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina, Bratislava – Kamzík a samozrejme aj mestský vysielač pre Žilinu – TVP Zástranie, ktorý šíri signál z kóty Straník.

V súčasnosti sa z vysielača Straník už vysiela okrem tretieho multiplexu aj MUX-4 s výkonom ERP 5,011 kW na frekvencii 618 MHz (kanál 39), polarizácia je vertikálna. Viac si o tomto vysielači povieme nabudúce.
Týmito poslednými informáciami sa lúčim s dnešnou reportážou, ktorej náplňou bol podrobný popis návštevy pri vysielači Krížava.Na záver by som sa rád poďakoval tým, ktorí prispeli svojím dielom k úspešnému vzniku tohto článku.

Použité zdroje a literatúra:
J. Seger - Naše TV vysílače
* http://teleoff.gov.sk/
* http://www.towercom.sk
* http://www.digimedia.sk
* http://mapy.atlas.sk/

A. Husár

Reklama
Vybrané články