Quantcast

ČAEK se podílela na 17. setkání provozovatelů elektronických komunikací

| Tisk

Sedmnácté podzimní setkání provozovatelů elektronických komunikací uspořádala společnost LICA s.r.o. již tradičně ve spolupráci s Českou asociací elektronických komunikací o. s. (ČAEK). Konalo se 25. září 2013 ve Sportovním centru v Nymburce.

Jednodenní program byl jako obvykle rozdělen na dopolední a odpolední část. Dopolední diskusní panel se zabýval ožehavými tématy, hýbajícími současným českým trhem elektronických komunikací. V prvé řadě se diskutovalo o zákonu o audiovizi a o fondu kinematografie. Úvodní slovo k tomuto tématu přednesl Antonín Hedrlín, advokát, čestný předseda dozorčí rady ČAEK o. s.

K poslední novele zákona o elektronických komunikacích č. 214/2013 Sb. vystoupil s úvodním slovem do problematiky Jan Frič z odboru elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Panelové diskuze na výše uvedená témata se zúčastnili:

• Petr Josefi – člen představenstva ČAEK o. s., seniorní právník, T-Mobile Czech Republic, a.s.

• Karel Žalud – člen dozorčí rady ČAEK o. s., vedoucí právního oddělení, UPC česká republika s.r.o.

• Michal Krejčík – z právní podpory marketingových služeb, Telefónica Czech Republic, a.s.

• Diskusi moderoval Zdeněk Vaníček, prezident ČAEK.

V panelové diskusi byla například zmíněná novela zákona o elektronických komunikacích vystavena velmi silné kritice. Dle diskutujících vnáší do současného trhu v mnoha ohledech zmatek a její aplikace v praxi komplikuje neúměrně zejména smluvní vztahy mezi operátory a jejich zákazníky.

Setkání v Nymburce se tohoto roku zúčastnili převážně operátoři kabelových sítí. A pro ně je nyní téměř existenční otázkou dosáhnout postavení nikoliv jedné z úzce vymezených platforem telekomunikací, ale stát se plnohodnotnými operátory elektronických komunikací. To znamená, aby poskytovali nejen tři běžné základní služby, kterými jsou dnes telefonie, televizní vysílání a data, ale aby přibírali ještě další, jako jsou mobilní služby, wifi a rodící se 'šestou službu', jež se v technologických a obchodních modelech vyspělých zemí již připravuje. Jedině takový operátor, který dovede propojit těchto pět a perspektivně všech šest služeb, má naději přežít a dále úspěšně působit v tomto komplikovaném průmyslu,“ komentoval současnou situaci na českém trhu Z. Vaníček.

Odpolední část setkání byla věnována odborným prezentacím zúčastněných firem.

Na setkání v Nymburce 2013 přišlo 170 účastníků včetně firem, 82 firem zde vystavovalo své produkty. Neustálý vysoký zájem o tuto již dlouholetou tradiční akci dle Z. Vaníčka jen dokumentuje neustálé dynamické technologické a legislativní změny, kterým je trh elektronických komunikací vystaven. Odborníci mají stále zájem se setkávat a podělit se o zkušenosti při řešení nových problémů i při zavádění nových produktů.

O asociaci ČAEK

Česká asociace elektronických komunikací o. s. sdružuje největší provozovatele kabelových systémů převzatého vysílání, poskytovatele širokopásmových služeb a operátory elektronických komunikačních sítí v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou společnosti UPC Česká republika, RIO Media, T-Mobile Czech Republic, Telefónica Czech Republic, HBO, LICA, itself, SATT, AT&T a České Radiokomunikace.Asociace dále sdružuje dvě desítky přidružených členů a pozorovatelů z České republiky a ze zahraničí.

ČAEK vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR - Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media (později Karneval Media, nyní součástí UPC ČR). Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAEK vystupovala do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací a do roku 2007 jako Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK).

ČAEK od svého založení aktivně působí ve spolupráci s evropskou asociací CABLE EUROPE (Evropská asociace kabelových komunikací - www.cable-europe.eu), která byla založena již v roce 1955 a navazuje na činnost sdružení evropských kabelových operátorů, jež vzniklo již v roce 1951. V letech 2001 až 2007 byla ČAEK členem (národní afilací) Evropské asociace kompetitivních telekomunikací. ČAEK dále spolupracuje s International Institute of Communications (IIC), Society for Broadband Professionals (SCTE) a Digital Policy Alliance (EURIM).

ČAEK v současnosti představuje přední sdružení operátorů, kteří zajišťují elektronické komunikační sítě a poskytují širokopásmové datové elektronické komunikační služby v České republice, a poskytovatelů obsahu pro převzaté vysílání. Udržuje široké mezinárodní kontakty se zahraničními partnery a subjekty a je referenčním místem v oboru evropského práva elektronických komunikací a vysílání.

PR článek

Reklama
Vybrané články