CryptoBox 800 UHD

Změna pozic satelitů Intelsat

| redakce | tisk

Operátor satelitů Intelsat uvedl dvě družice 7.generace na nové orbitální pozice.

Z pozice 53°W byl na pozici 46°W přesunut satelit Intelsat 706. Družice zatím nepřenáší žádné televizní ani rozhlasové programy.

Na pozici 53°W místo družice Intelsat 706 nyní operuje satelit Intelsat 707, který donedávna sloužil na pozici 1°W. Družice má nyní aktivní transpondéry v C ale i Ku pásmu, které ale pokrývají jen americké kontinenty. (lyngsat)