Quantcast

ČT zavádí evropskou normu pro jednotnou hlasitost

| redakce | tiskobrázek k článku: ČT zavádí evropskou normu pro jednotnou hlasitost

Česká televize zahájila postupnou implementaci Doporučení EBU k dosažení jednotné hlasitosti reklamy v rámci zvukového doprovodu svého vysílání. Plné znění tohoto doporučení je nyní k náhledu na webu ČT.

Česká televize se coby člen Evropské vysílací unie (EBU) již dlouhodobě aktivně zúčastňuje jednání o technickém řešení a vytváření standardů, které by umožnily normalizovat hlasitost a maximální povolenou úroveň zvukových signálů v oblasti reklamy a ostatních částí programu.

Odborníci v rámci EBU vydali doporučení R 128, které řeší problém hlasité reklamy nově formulovaným způsobem měření vysílaného zvukového signálu. „Jsme přesvědčeni o tom, že toto doporučení EBU je plně funkční a schůdné technické řešení problému hlasité televizní reklamy ověřené v zahraničí. Věříme, že k němu přihlédnou i čeští zákonodárci v rámci přípravy legislativní úpravy, podle níž by měl vzniknout zákonný rámec pro dodržování principů jednotné hlasitosti televizního vysílání,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák s tím, že tato metodika umožní dodržení nejenom jednotné hlasitosti mezi programy jednoho vysílatele, ale i mezi programy různých provozovatelů vysílání.

Česká televize zveřejňuje českou verzi Doporučení EBU R 128 na svém webu, aby se kdokoliv mohl seznámit s jeho plným zněním. Současně s tím vedení televize deklaruje, že bude nadále modernizovat svoji technologickou infrastrukturu v duchu Doporučení EBU R 128 tak, aby byl divákovi poskytován stále dokonalejší zvukový doprovod jejích pořadů. Jako první krok na této cestě již ČT zahájila testování zvukového procesoru pracujícího podle zmíněného doporučení, a to na programovém okruhu ČT4 a posléze ČT2, na nichž má na základě zákona povoleno vysílat reklamu.

Česká televize učiní zásady, definované v doporučení EBU, součástí svých obchodních podmínek pro vstupní materiály, včetně těch, které se týkají sponzorských vzkazů a reklamy.

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články