Quantcast

Jana Kasalová odchází z vedení České televize

| redakce | tisk

Ředitelka vývoje pořadů a programových formátů České televize Jana Kasalová se rozhodla z osobních a rodinných důvodů rezignovat na svou funkci. Spolupráci s ČT ukončí k 30. červnu 2012.

Vedení nově vytvořených tvůrčích producentských skupin prozatím převezme dosavadní šéf projektu Jan Maxa. O převzetí ostatních kompetencí Jany Kasalové bude vedení televize rozhodovat.

Po necelém tři čtvrtě roce ve funkci ředitelky vývoje pořadů a programových formátů České televize se Jana Kasalová rozhodla z osobních a rodinných důvodů své působení v rámci veřejnoprávní televize ukončit. Spolupráci s ČT uzavře k 30. červnu 2012.

Jedním z hlavních úkolů Jany Kasalové v České televizi byl projekt tvůrčích producentských skupin a jeho zavádění do fungující praxe. Spolupodílela se na průběhu výběrového řízení na tzv. kreativní producenty a započala aktivní projektové řízení v rámci oddělení vývoje pořadů v České televizi. V neposlední řadě se podílela na novém nastavení centrální evidence veškerých námětů, které do ČT přijdou, a procesu jejich následného zpracování.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák k tomu říká: „Rád bych Janě Kasalové poděkoval za její nasazení a účast v jednom z klíčových projektů České televize pod mým vedením a zároveň popřál vše dobré v jejím dalším pracovním působení i v osobním životě.“

Jana Kasalová k odchodu říká: „Jsem ráda, že jsem mohla býti u zrodu systému kreativních producentů i vzniku funkční centrální evidence námětů. Oba tyto počiny považuji za smysluplné a pro televizi veřejné služby za klíčové. Samozřejmě děkuji kolegům i tvůrcům, bez jejichž invence a nasazení by nic takového nebylo možné. Přeji České televizi na cestě, která ji ještě čeká, mnoho úspěchů.“

Vedení nově vytvořených tvůrčích producentských skupin se ujme dosavadní šéf projektu Jan Maxa, a to do doby, než bude završen jejich pilotní provoz. Se zavedením finálního nastavení fungování tvůrčích skupin počítáme od září letošního roku. O převzetí ostatních kompetencí ředitelky vývoje pořadů a programových formátů bude vedení ČT ještě rozhodovat.

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články